Data dodania

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zasad nominowania do nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne

 

PL