AUTHORITIES OF THE FACULTY

Andrzej Jaszkiewicz
Andrzej Jaszkiewicz
Dean
Mikołaj Morzy
Mikołaj Morzy
Vice-Dean for science (Computing)
Mariusz Głąbowski
Mariusz Głąbowski
Vice-Dean for science (Telecommunications)
Marek Wojciechowski
Marek Wojciechowski
Vice-Dean for education (Computing, Bioinformatics, Artificial Intelligence)
Grzegorz Danilewicz
Grzegorz Danilewicz
Vice-Dean for education (Electronics and Telecommunications, Teleinformatics)