Prodziekan do spraw nauki (poddyscyplina Telekomunikacja)

Mariusz Głąbowski
prof. dr hab. inż Mariusz Głąbowski
Prodziekan ds. nauki (poddyscyplina telekomunikacja)
Tytuł / Stopień naukowy: prof. dr hab. inż.
Imię: Mariusz
Nazwisko: Głąbowski
Telefon: 61 665 39 04
Miejsce pracy: 504 (Piotrowo 3)
e-mail: mariusz.glabowski@put.poznan.pl
Godziny przyjęć:  

 

Prodziekan do spraw nauki w ramach swoich kompetencji jest odpowiedzialny za:

dotyczy poddyscypliny Telekomunikacja

 • Przyjęcia i awanse pracowników
 • Postępowania o nadanie stopni/ tytułów
 • Przygotowywanie danych do kategoryzacji jednostek
 • Podział środków finansowych na działalność badawczą  
 • Odbiór tematów badawczych
 • Konkurs Młoda Kadra 
 • Nagrody za badania (Premiera, MNiSW, JM Rektora)
 • Nadzorowanie konferencji
 • Plany dla wydawnictwa PP
 • Promocja nauki
 • Sprawozdawczość, np. POLON, SIN, Kategoryzacja
 • Komisja oceny NA
 • Wydziałowa komisja konkursowa 
 • Podpisy i ocena wniosków NCN/NCBiR
 • Uczelniana komisja ds. ewaluacji
 • Wydziałowa komisja ds. ewaluacji
 • Współpraca ze Szkołą Doktorską
 • Nadzorowanie pracy kół naukowych 
 • Przygotowywanie materiałów na Radę dyscypliny i Radę wydziału