Rekrutacja
Rekrutacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:
- BIOINFORMATYKA
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS -     (kierunek prowadzony w j. angielskim)
INFORMATYKA
- SZTUCZNA INTELIGENCJA/ ARTIFICAL INTELLIGENCE (kierunek prowadzony w j. angielskim)
- TELEINFORMATYKA
oraz studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:
- BIOINFORMATYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies (kierunek prowadzony w j. angielskim)

 

Informacje dla nowo przyjętych studentów

UWAGA: rejestracja kandydatów prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym dostępnym pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r., a kończy się dnia 6 lipca 2022 r.

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia II stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia I stopnia

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r., a kończy się dnia 6 lipca 2022 r.

Egzamin wstępny odbędzie się 20 lipca 2022 r..

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia II stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia II stopnia

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO.