Data wydarzenia

KONKURS NA ESEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Entuzjaści języków obcych!

Z okazji obchodów swojego 70-lecia, Centrum Języków i Komunikacji zaprasza wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej do udziału w konkursie na esej w języku angielskim „Rola języków w budowaniu tożsamości”

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie oryginalnego eseju w języku angielskim liczącego od 800 do 1200 słów na jeden z podanych tematów:

  1. „Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem” - Tomáš G. Masaryk, pierwszy prezydent Czechosłowacji po I wojnie światowej. Rozwiń.
  2. „Znajomość języków jest drogą do mądrości”– Roger Bacon, filozof angielski. Rozwiń.
  3. Mówi się, że dzięki uczeniu się języków obcych i doświadczaniu innych kultur odkrywamy nowe aspekty siebie. Czego dowiedzieliście się o sobie dzięki uczestnictwu w wymianie międzynarodowej?
  4. We współczesnym miejscu pracy inżynier powinien znać przynajmniej jeden język obcy. Uzasadnij myśl.
  5. Nauka języka obcego w trakcie studiów na Politechnice Poznańskiej dała mi bezcenne narzędzie na przyszłość. Przedstaw swoją opinię.

Konkurs rozpoczyna się 2 marca i trwa do 17 kwietnia. 

Trzy najlepsze eseje zdobędą atrakcyjne nagrody.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas inauguracji obchodów 70-lecia CJK w dniu 26 maja 2023r. 

Prosimy przesyłać esej w formacie Word pod adres: writing@put.poznan.pl 
Szczegółowe informacje: 
https://www.clc.put.poznan.pl/70LAT/KONKURS