Data dodania

Dr inż. Kalina Kobus laureatką konkursu PSSI

Jury Konkursu na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2022) w składzie:

  • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury),
  • dr hab. inż. Wojciech Kotłowski, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska,
  • prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • prof. dr hab. Dominik Ślęzak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dniu 20.05.2023 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2022:
dr inż. Kalina Kobus za pracę Efficient algorithms for extreme multi-label classification
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński, Politechnika Poznańska.

2) Wyróżnienie PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2022:
dr Tomasz Wąs za pracę Axiomatization of the Walk-Based Centrality Measures
Promotor: dr hab. Marcin Dziubiński, Uniwersytet Warszawski, Promotor pomocniczy: dr Oskar Skibski, Uniwersytet Warszawski.

Jury pragnie podkreślić wyjątkowo wysoki poziom i liczbę tegorocznych zgłoszeń - 20 prac z ośrodków z całej Polski. Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu.

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji

 

Serdecznie gratulujemy!

 

PL