Data dodania

24.08.2022
Postępowania doktorskie

29.08.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 30 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Dawida Wiśniewskiego

Tytuł rozprawy:

Automating Competency Questions Handling in Ontology Development Processes

(Automatyzacja wykorzystania pytań kompetencyjnych w wytwarzaniu ontologii)

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz, prof. PP          
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
dr Raúl García Castro - Universidad Politécnica de Madrid


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 29 września 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

 

17.08.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 20 września 2022 r. o godz. 12:30 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Łukasza Borchmanna

Tytuł rozprawy:
Span Identification and Key Information Extraction Beyond Sequence Labeling Paradigm

(Identyfikacja fragmentów tekstu i ekstrakcja kluczowych informacji poza paradygmatem znakowania ciągu)


Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak            
Recenzenci:
dr hab. Krzysztof Jassem, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Maciej Ogrodniczuk, prof. IPI PAN - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk     
dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr - Politechnika Wrocławska


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 19 września 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

 

 

PL