Rekrutacja
Rekrutacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
- SZTUCZNA INTELIGENCJA
- TELEINFORMATYKA.
 

studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach:

 

Informacje dla nowo przyjętych studentów

Podział na specjalności - kierunek INFORMATYKA

UWAGA: rejestracja kandydatów prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym dostępnym pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 10 stycznia 2023 r., a kończy się dnia 10 lutego 2023 r.

Postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa lub test) odbędzie się 15 lutego 2023 r..

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia II stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia II stopnia

UWAGA! Kandydaci na kierunek Informatyka zobowiązani są dostarczyć na test kwalifikacyjny formularz wyboru specjalności:

Formularz wyboru specjalności - kierunek Informatyka studia stacjonarne 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO.