Rekrutacja
Rekrutacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies (kierunek prowadzony w j. angielskim)
INFORMATYKA
- INFORMATYKA/COMPUTING - Cybersecurity  (specjalność prowadzona w j. angielskim)
- INFORMATYKA/COMPUTING - Software Engineering (specjalność prowadzona w j. angielskim)
- TELEINFORMATYKA
 

 

Informacje dla nowo przyjętych studentów

Podział na specjalności dla kierunku Informatyka

UWAGA: rejestracja kandydatów prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym dostępnym pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 11 stycznia 2022 r., a kończy się dnia 11 lutego 2022 r.

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia II stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia II stopnia

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO.