Rekrutacja
Rekrutacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:
 
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
- INFORMATYKA
- TELEINFORMATYKA
 
oraz na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunkach:
- INFORMATICS
- ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
 
 

 

 

Podział na specjalności - Informatyka studia stacjonarne II stopnia - luty 2024studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach:

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

10 stycznia 2024 r. (środa) została uruchomiona elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia, która potrwa do 12 lutego 2024 r. (poniedziałek).

Informacje na temat rekrutacji: https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja oraz https://www.put.poznan.pl/drugi-stopien

Szczegółowe wymagania: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

W systemie rekrutacyjnym należy dokonać rejestracji, wybrać kierunki oraz uiścić opłatę, a  w sekcji dokumenty wgrać wymagane pliki*.

* Absolwenci z Politechniki Poznańskiej nie wgrywają zaświadczenia. Kandydaci z innych uczelni wgrywają zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen  z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplement do dyplomu zawierający wspomnianą średnią. 

 

Egzaminy wstępne w formie stacjonarnej (rozmowa lub test kwalifikacyjny) odbędą się 14 lutego 2024 r. (środa). Podczas egzaminu wstępnego należy wskazać preferowane specjalności.

 

Składanie dokumentów

Wszyscy Kandydaci (również absolwenci Politechniki Poznańskiej) zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Dokumenty będą przyjmowane 14 lutego 2024 r. w godzinach (8.00-18.00) oraz 15 lutego 2024 r. (8.00-15.00) w budynku A30 WAiWIZ.

UWAGA! Kandydaci na kierunek Informatyka zobowiązani są dostarczyć na test kwalifikacyjny formularz wyboru specjalności:

Formularz wyboru specjalności - studia stacjonarne