Rekrutacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na studia niestacjonarne I na kierunkach:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
na studia niestacjonarne II na kierunkach:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
oraz na studia stacjonarne II na kierunkach:
- BIOINFORMATYKA
- ELECTRONICS AND TELECOMUNICATIONS - Information and Communication Technologies (kierunek prowadzony w j. angielskim)

 

Informacje dla nowo przyjętych studentów

 

Podział na specjalności - Informatyka studia niestacjonarne II stopnia - wersja poprawiona

 

 

UWAGA: rejestracja kandydatów prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym dostępnym pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 3 sierpnia 2021 r., a kończy się dnia 15 września 2021 r.

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia I stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia I stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 3 sierpnia 2021 r., a kończy się dnia 15 września 2021 r.

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia I stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia II stopnia

KIERUNEK: INFORMATYKA

O przyjęcie na kierunek Informatyka - studia II stopnia prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. odpowiednio dla w/w kierunku studiów.

Podczas postępowania kwalifikacyjnego weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów I stopnia (patrz niżej), wymagane do podjęcia studiów II stopnia – patrz opcja: Postępowanie kwalifikacyjne

KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka) – patrz opcja: Postępowanie kwalifikacyjne

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 3 sierpnia 2021 r., a kończy się dnia 15 września 2021 r.

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia I stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia II stopnia

KIERUNEK: BIOINFORMATYKA

O przyjęcie na kierunek Bioinformatyka prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego licencjata i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 32 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bioinformatyka.

Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku – patrz opcja: Postępowanie kwalifikacyjne

KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA oraz ELECTRONICS AND TELECOMUNICATIONS

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka) – patrz opcja: Postępowanie kwalifikacyjne