Dziekanat

ul. Piotrowo 2 (budynek A1 – z zegarem), piętro 5

Studia stacjonarne - sprawy kształcenia

Kierunek: Informatyka – studia I i II stopnia

inż. Violetta Ignasiak
e-mail: violetta.ignasiak@put.poznan.pl

p. 503, tel. 61 665-3427    
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 10.00 - 13.00    
piątek- nieczynne


Kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka, Bioinformatyka – studia I i II stopnia

mgr Beata Banaszak
e-mail: beata.banaszak@put.poznan.pl

p. 503, tel. 61 665-2295    
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 10.00 - 13.00    
piątek – nieczynne


Kierunki prowadzone w j. angielskim: Electronics & Telecommunications, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Software Engineering – studia I i II stopnia

Obsługa studentów zagranicznych (również studiujących w j. polskim)

lic.  Arleta Pieńkowska
e-mail: arleta.pienkowska@put.poznan.pl

p. 504, tel. 61 665-3447    
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 10.00 - 13.00    
piątek – nieczynne


Studia niestacjonarne - sprawy kształcenia  

Zintegrowane Centrum Obsługi (ZCO)

mgr  Marcin Lisek    
e-mail: marcin.lisek@put.poznan.pl    
p. 17, tel. 61 665-2948 - budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3

poniedziałek: nieczynne    
wtorek, czwartek: 11.00 - 17.00    
środa, piątek: 10.30 - 14.30

sobota zjazdowa: 8.30 - 14.30


Sprawy stypendialne, pomoc materialna

p. 18,  Zintegrowane Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3

e-mail: zco.stypendia@put.poznan.pl

tel. 61 665-2543


Kierownik administracyjny Wydziału

mgr inż. Katarzyna Małkowska

e-mail: katarzyna.malkowska@put.poznan.pl    
p. 550A, tel. 61 665-3430    
poniedziałek-czwartek: godz. 10:00-14:00


Organizacja procesu dydaktycznego

Kierunki: Bioinformatyka, Informatyka, Sztuczna inteligencja
mgr Paulina Filipiak
e-mail: paulina.filipiak@put.poznan.pl    
p. 550D, tel. 61 665-3445
poniedziałek-czwartek: godz. 10:00-14:00

Kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka
mgr Renata Grześkowiak
e-mail: renata.grzeskowiak@put.poznan.pl    
p. 550D, tel. 61 665-2893
poniedziałek-czwartek: godz. 10:00-14:00


Specjalista ds. finansowych

mgr inż. Monika Konieczna
e-mail: monika.b.konieczna@put.poznan.pl    
p. 550C, tel. 61 665-3444
poniedziałek-czwartek: godz. 10:00-14:00


Sekretarz RW i RD, Specjalista ds. rozwoju kadr (Informatyka)

mgr Agnieszka Pietraszewska-Jędrzejczak
e-mail: agnieszka.pietraszewska-jedrzejczak@put.poznan.pl   
p.550C, tel. 61 665-3433
poniedziałek-czwartek: godz. 10:00-14:00


Sekretariat Dziekana, Specjalista ds. rozwoju kadr (Telekomunikacja)

mgr Agnieszka Topolska-Cecko   
e-mail: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl
p. 502, tel. 61 665-3420    
poniedziałek-czwartek: godz. 10:00-14:00


Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Przewodniczący Rady Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz

e-mail: andrzej.jaszkiewicz@put.poznan.pl
p. 502A, tel. 61 665-3420


Prodziekan ds. kształcenia    
kierunki: Bioinformatyka, Informatyka, Sztuczna inteligencja

dr hab. inż.Marek Wojciechowski, prof. PP
e-mail:    marek.wojciechowski@put.poznan.pl
p. 504, tel. 61 665-3447


Prodziekan ds. kształcenia    
kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka

prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz
e-mail:    grzegorz.danilewicz@put.poznan.pl
p. 504, tel. 61 665-3447


Prodziekan ds. nauki (podyscyplina Informatyka)

dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
e-mail:    mikolaj.morzy@put.poznan.pl
tel. 61 665-2961


Prodziekan ds. nauki (podyscyplina Telekomunikacja)

prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski
e-mail:    mariusz.glabowski@put.poznan.pl
tel. 61 665-3904


Wydziałowy koordynator ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof. PP

e-mail: jedrzej.musial@put.poznan.pl    
tel. 61 665 3031


Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Piotr Łukasiak, prof. PP

e-mail: piotr.lukasiak@put.poznan.pl    
tel. 61 665-3033


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Janusz Kleban

e-mail: janusz.kleban@put.poznan.pl   
tel. 61 665 3929