Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych 2023/24 - Elektronika i telekomunikacja oraz Teleinformatyki:

- studia I stopnia: IR png

 

Titles of the Thesis 2023/24 - Electronics and Telecommunications, Teleinformatics

- Bachelor's Thesis: IR png

 

 

 

Tematy prac dyplomowych 2022/23 - Elektronika i telekomunikacja oraz Teleinformatyki:

- studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarna oraz w j. angielskim: ITM png

- studiaII stopnia stacjonarne i niestacjonarna : IST png

- studia I stopnia stacjonarne: IST png - zmiana 07.06.2022

- studia I stopnia niestacjonarne: IST png - zmiana 07.06.2022

- studia I stopnia: IR png

- studia II stopnia: IR png

Titles of the Thesis 2022/23 - Electronics and Telecommunications, Teleinformatics

- Bachelor's Thesis: IR png

- Master's Thesis: IR png

 

Tematy prac dyplomowych 2021/22 - Elektronika i telekomunikacja oraz Teleinformatyki:

- studia I stopnia: IR png

- studia II stopnia: IR png

- ITM png

- studia II stopnia: IST  png

- studia I stopnia niestacjonarne: IST png

- studia I stopnia stacjonarne: IST png

 

Titles of the Thesis 2021/22 - Electronics and Telecommunications, Teleinformatics

- Bachelor's Thesis: IR png

- Master's Thesis: IR png

- ITM png

 

 

Tematy prac dyplomowych 2020/21 - Informatyka:

- studia I stopnia, stacjonarne pdf 

 

Tematy prac dyplomowych 2019/20 - Informatyka:

- studia I stopnia, stacjonarne pdf - ver. 2019.11.25

- studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - ver. 2020.03.02

UWAGA: Studenci studiów stacjonarnych I stopnia są zobowiązani do wybrania tematu pracy i uzyskania akceptacji promotora przed rejestracją na ostatni semestr studiów!