Data dodania

Wydział i Uczelnia w rankingach

Pierwsze miejsce w Polsce w rankingu Research.com

Według rankingu Guide2Research 2021 dotyczącego Computer Science, Politechnika Poznańska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce i 308. na świecie pod względem liczby pracowników zaliczonych do grona tysiąca naukowców z najwyższym indeksem Hirscha. W rankingu brano pod uwagę tylko te osoby, których indeks Hirscha wg Google Scholar był nie mniejszy niż 40. W Polsce, wśród osób zajmujących się informatyką i elektroniką, jest 7 takich uczonych, w tym trzech to pracownicy Instytutu Informatyki PP.

Szczegółowy ranking polskich jednostek naukowo-badawczych znaleźć można na stronie internetowej 

Research.com od kilku lat opracowuje 4 rankingi (uczelni, naukowców, czasopism i konferencji) dla środowiska naukowego w dziedzinie informatyki i elektroniki. W rankingu uczelni na rok 2021, Politechnika Poznańska zajmuje 1 miejsce w Polsce, a 308 na świecie (LINK). Natomiast w rankingu polskich naukowców (LINK) znalazło się aż trzech informatyków z Instytutu Informatyki PP: prof. Roman Słowiński (I miejsce), prof. Jacek Błażewicz (V miejsce) oraz prof. Jerzy Stefanowski (VI miejsce w Polsce).

Rankingi Research.com bazują na powszechnie stosowanych parametrach naukometrycznych. Uczelnie są oceniane m.in. na podstawie liczby pracowników zaliczonych do grona tysiąca naukowców z najwyższym indeksem Hirscha (bierze się pod uwagę naukowców, których H-indeks w Google Scholar jest nie mniejszy niż 40). W Polsce jest 9 takich badaczy, w tym aż 3 z Politechniki. Więcej szczegółów można poznać oglądając wywiad, którego prof. Błażewicz udzielił w TVP Poznań (LINK).

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019

W opublikowanym w tym roku ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 Politechnika Poznańska została sklasyfikowana wśród 500 najlepszych uczelni na świecie w dwóch dyscyplinach:

 • informatyka (ang. Computer Science & Engineering
 • inżynieria mechaniczna (ang. Mechanical Engineering).

W dyscyplinie Computer Science & Engineering w tegorocznym rankingu znalazły się tylko dwie polskie uczelnie, PP i Uniwersytet Warszawski, obie sklasyfikowane na pozycjach 401-500. W dyscyplinie Mechanical Engineering na 400 sklasyfikowanych uczelni znalazło się aż 7 z Polski, w tym PP na pozycji w czwartej setce.

Warunkiem koniecznym uwzględnienia uczelni w tym rankingu była odpowiednia liczba tzw. artykułów filadelfijskich (czyli indeksowanych w amerykańskiej bazie Web of Science) opublikowanych w latach 2013-2017. Dla informatyki ten próg wynosił 150 prac, a dla inżynierii mechanicznej – 100 prac. Ponadto ranking szanghajski bierze pod uwagę liczbę cytowań, liczbę prac w najbardziej renomowanych czasopismach, liczbę prac, których współautorami są osoby z innego kraju i liczbę laureatów najbardziej prestiżowych nagród (m.in. nagrody Nobla i nagrody Turinga).

Ranking uczelni wg dyscyplin naukowych został wprowadzony dwa lata temu. W 2017 roku PP znalazła się w tym ekskluzywnym gronie ze względu na dorobek naukowy w dwóch dyscyplinach (informatyka oraz inżynieria materiałowa), w 2018 roku w trzech dyscyplinach (inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa), a w tym roku to wyróżnienie przypadło naszej uczelni w dwóch wspomnianych wcześniej dyscyplinach.

Cały tegoroczny ranking wg dyscyplin jest dostępny pod następującym linkiem:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html

SCImago Institutions Ranking 2018

Według międzynarodowego rankingu SCImago Institutions Ranking 2018 Politechnika Poznańska znalazła się na 4. miejscu (ex aequo  z Politechniką Wrocławską) wśród wszystkich uczelni w Polsce i jest sklasyfikowana na 2.-3. miejscu wśród polskich uczelni technicznych (razem z PWr). Oto pierwsza dziesiątka tego rankingu (w nawiasach podano pozycję danej uczelni na świecie):

 1. (496) Jagiellonian University
 2. (542) University of Warsaw
 3. (551) Warsaw University of Technology
 4. (571) Poznan University of Technology
 5. (571) Wrocław University of Science and Technology
 6. (577) AGH University of Science and Technology
 7. (601) University of Wroclaw
 8. (604) Medical University of Lodz
 9. (610) Medical University of Gdansk
 10. (612) Adam Mickiewicz University

Cały ranking dotyczący Polski jest dostępny pod następującym adresem:

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=POL

Ranking SCImago 2018 został utworzony w oparciu o dane dotyczące publikacji i ich cytowań (baza Scopus, lata 2012-2016), patentów (baza PATSTAT, lata 2012-2016) i informacji o stronach internetowych danej instytucji (dane Google i baza AHREF dot. roku 2017). Ranking wykorzystuje 13 kryteriów, którym przypisano różne wagi (od 2% do 13%). Dwa kryteria, na które nie ma wpływu rozmiar uczelni (ang. size-independent), mają łącznie wagę 23%, a pozostałe 11 kryteriów (tzw. size-dependent, które niejako faworyzują większe uczelnie) mają łączną wagę 77%. Szczegółowy opis kryteriów można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.scimagoir.com/methodology.php

QS World University Ranking

Politechnika Poznańska znalazła się prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking.

W rankingu na rok 2019 uwzględniono 14 polskich uczelni. Uniwersytet Warszawski zajął 394. miejsce na świecie, Uniwersytet Jagielloński - 411. miejsce, a Politechnika Warszawska - miejsca pomiędzy 601. a 650. Na miejscach 801-1000 można znaleźć 11 polskich szkół wyższych, w tym Politechnikę Poznańską.

QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazło się w nim ok. 1000 uczelni.

Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów.

Wiecej informacji:

https://www.topuniversities.com

Wydział Informatyki w rankingu U-Multirank

Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej został sklasyfikowany na 6. miejscu wśród wydziałów w Polsce zajmujących się dyscypliną Computer Science.

U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden– oba znajdują się w Holandii. Na czele konsorcjum stoją profesor dr Frans van Vught z CHEPS oraz profesor dr Frank Ziegele z CHE. Inne organizacje partnerskie obejmują International Centre for Research on Entrepreneurship, Technology and Innovation Management (INCENTIM) z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, wydawnictwo akademickie Elsevier, Bertelsmann Foundation, organizację doradztwa studenckiegoPush oraz firmę zajmującą się oprogramowaniem Folge 3, a także szereg partnerów i międzynarodowych i organizacji interesariuszy, w tym Fundację Edukacyjną Perspektywy w Polsce.

U-Multirank to pierwszy globalny ranking dający pełen obraz różnorodności funkcjonowania uniwersytetów, oferujący użytkownikom dane w pięciu wymiarach: nauczania i przyswajania wiedzy , badań, przekazywania wiedzy, umiędzynarodowienia oraz regionalnego zaangażowania, w odniesieniu dosiedmiu dziedzin nauki: inżynierii elektrycznej i mechanicznej, studiów biznesowych i fizyki, a od tego roku także psychologii, informatyki oraz medycyny.

W zestawieniu z 2017 roku uwzględniono prawie dwa razy więcej szkół niż w pierwszej edycji w roku 2014. Zebrane dane dotyczą 99 krajów (poprzednio 70), ponad 1500 uczelni, 3284 wydziałów oraz ponad 10,5 tys. kierunków studiów.

Wiecej informacji:

https://www.umultirank.org

Ranking polskich naukowców

Z przyjemnością informujemy, że w Top 100 rankingu polskich naukowców znalazła się czwórka pracowników Wydziału Informatyki (profesorowie Słowiński, Błażewicz, Stefanowski i Węglarz),  a prof. Słowiński zajął bardzo wysoką 5-tą pozycję.
Ranking został stworzonym przez Cybermetrics Lab, w ramach Projektu ACUMEN European Commission 7th Framework Programme, w oparciu o profile Google Scholar.

 

PL