Data dodania

14.07.2021
INSTYTUT SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Instytut Sieci Teleinformatycznych 

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak
Sekretariat: 60-965 Poznań, ul. Polanka 3
Telefon: (61) 665-3920
Fax: (61) 665-3922
E-mail: office_cccn@put.poznan.pl
Strona: http://www.nss.et.put.poznan.pl

PL