Komisje i zespoły wydziałowe

KOMISJE WYDZIAŁOWE w kadencji 2016 - 2020 (do 30.09.2019 r.)

 • Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak – wiceprzewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Dr hab. inż. Przemysław Herman, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Maciej Michałek

Dr hab. inż. Sławomir Stępień

Dr hab. inż. Grzegorz Waligóra

Dr hab. inż. Szymon Wilk

Dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski

(Uchwała Rady Wydziału Informatyki PP Nr 2016-50-264 z dnia 28 czerwca 2016 r.)

 

 •  Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

 

Dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Dr hab. inż. Maciej Michałek

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 81)

 • Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Profesorskie

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

 • Wydziałowa Komisja Konkursowa na Stanowiska Asystentów i Adiunktów w zakresie Informatyki

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy – przewodniczący

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

 • Wydziałowa Komisja Konkursowa na Stanowiska Asystentów i Adiunktów w zakresie Automatyki i robotyki

Dr inż. Piotr Kardyś – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Dr hab. inż. Maciej Michałek

Dr hab. inż. Sławomir Stępień

Dr inż. Dariusz Pazderski

 • Wydziałowa Komisja Finansowa

Mgr inż. Katarzyna Małkowska – przewodnicząca

Dr inż. Jan Kniat

Dr inż. Michał Sajkowski, doc. PP

Mgr Joanna Czeropska

Mgr inż. Monika Konieczna

Mgr inż. Wirginia Król

Joanna Gawęcka

 • Wydziałowa Komisja Likwidacyjna

Ryszard Horiaczek – przewodniczący

Mgr inż. Wojciech Adamski

Henryk Słabolepszy

 • Komisja Dziekańska ds. Nagród

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski

Dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Sławomir Stępień

Dr inż. Piotr Kardyś

 

PRZEDSTAWICIELE WI W KOMISJACH UCZELNIANYCH

 

 •  Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Sławomir Stępień

Inż. Mateusz Skiba

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 94)

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Dr inż. Michał Sajkowski, doc. PP

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 103)

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Dr inż. Piotr Kardyś

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 103)

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 105)

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw.

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 105)

 • Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 81)

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 81)

 • Rada Biblioteczna

Dr inż. Michał Sajkowski, doc. PP

(Uchwała Senatu Akademickiego PP Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 roku z późn. zm., § 71)

 

KOMISJE DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKÓW STUDIÓW

 

 • Komisja ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Informatyka

Prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński (SR)

Prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski (GTI)

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy (TPD)

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński (ISWD)

Dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. nadzw. (TWO)

Dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw. (SE)

Dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. nadzw. (IP)

Dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Marek Mika (SIZ)

Dr hab. inż. Rafał Różycki (IwPB)

Dr hab. inż. Paweł Śniatała (MI)

Dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Dr inż. Miłosz Kadziński

Dr inż. Piotr Łukasiak

Dr inż. Ewa Łukasik

Dr inż. Maciej Machowiak - opiekun praktyk dla kierunku Informatyka

Mgr Natalia Szóstak – przedstawicielka doktorantów

Sebastian Firlik – przedstawiciel studentów

 

 • Komisja ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Automatyka i Robotyka

 

Prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski – wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski (SW)

Dr hab. inż. Przemysław Herman, prof. nadzw. (AUT)

Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. nadzw. (MSS)

Dr hab. inż. Maciej Michałek

Dr hab. inż. Sławomir Stępień

Dr inż. Jakub Bernat

Dr inż. Piotr Kardyś

Dr inż. Jakub Kołota (RSS)

Dr inż. Dariusz Pazderski

Dr inż. Piotr Sauer

Dr inż. Aleksandra Świetlicka

Dr inż. Janusz Pochmara - opiekun praktyk dla kierunku Automatyka i Robotyka

Mgr inż. Marcin Nowicki – przedstawiciel doktorantów

Borys Budner – przedstawiciel studentów

 

 • Komisja ds. Jakości Kształcenia dla makrokierunku Bioinformatyka

 

Prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz

Prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak

Dr inż. Maciej Machowiak - opiekun praktyk dla kierunku Bioinformatyka

Mgr Natalia Szóstak – przedstawicielka doktorantów

Lic. Marta Pogodska – przedstawicielka studentów