Komisje i zespoły wydziałowe

KOMISJE WYDZIAŁOWE w kadencji 2020 -2024

 • Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz – przewodniczący 
Prof. dr hab. inż. Marek Domański
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
Prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski
Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP

 • Wydziałowa Komisja do Spraw Konkursów dla Nauczycieli Akademickich 

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP - przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski
Prof. dr hab. inż. Marek Domański
Prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz
Dr hab. inż. Izabela Szczęch

 

 

PRZEDSTAWICIELE WIiT W KOMISJACH UCZELNIANYCH w kadencji 2020 -2024

 • Uczelniana Komisja ds. Odznaczeń

prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz

 • Uczelniana Komisja ds. Nagród

prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz

 • Kapituła Medalu „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej”

dr hab. inż. Marek Wojciechowski, prof. PP

 • Komisja Inwentaryzacyjno-Skontrowa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

 • Kapituła Medalu „Za wybitne zasługi dla Politechniki Poznańskiej”

prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

 • Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Piotr Łukasiak, prof. PP

 • Zespół ds. Kształcenia

dr hab. inż. Marek Wojciechowski, prof. PP

 • Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

dr hab. inż. Piotr Zielniewicz

 • Rada Biblioteczna

prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

 •  Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich

dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski, prof. PP

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr inż. Damian Karwowski

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr inż. Michał Kasznia

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr inż. Maciej Sobieraj

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

mgr Kaja Gutowska