Wzory dokumentów dyplomowych

Wzory obowiązujące od roku 2023

 

Karta tematu pracy dyplomowejMS Word
Opinia promotora - praca inżynierska/licencjackaMS Word
Opinia promotora - praca magisterskaMS Word
Opinia recenzenta - praca inżynierska/licencjackaMS Word
Opinia recenzenta - praca magisterskaMS Word
Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej MS Word

Dokumenty wspólne

 
Wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowegodokument drukowany z systemu dziekanatowego 
Informacje dodatkowe o przebiegu studiów (j. polski)MS Word
Informacje dodatkowe o przebiegu studiów (j. angielski)MS Word
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowejMS Word
Karta obiegowaMS Word
Wniosek o wydanie dyplomuMS Word
Procedura stosowana na PP w sprawie poufności prac dyplomowychPDF
Wniosek o podpisanie zobowiązania do poufnościMS Word
Zobowiązanie do poufnościMS Word
Oświadczenie dot. pracy dyplomowejdokument drukowany z eKonta

Dokumenty w języku angielskim 

 
Application for the diploma and supplementMS Word
Application for signing a confidentiality commitmentMS Word
Non Disclosure AgreementMS Word
Check-list of a graduate or student struck off the students' listMS Word
Engineering/Bachelor's/Master's  diploma thesis cardMS Word
Reviewer’s Opinion on the Master’s Diploma ThesisMS Word
Supervisor’s Opinion on the Master’s  Diploma ThesisMS Word
Reviewer’s Opinion on the Engineering/Bachelor's Diploma ThesisMS Word
Supervisor’s Opinion on the Engineering/Bachelor's Diploma ThesisMS Word
Engineering/Bachelor's/Master's Diploma Examination ReportMS Word
Additional information to the diploma supplement – English version MS Word
Statement about the personal data MS Word
Short instructions on how to fill in diploma documents in EnglishMS Word

 

Wnioski należy składać w pokoju 503 - Dziekanat WI, ul. Piotrowo 3.