Wzory dokumentów dyplomowych

Wzory obowiązujące od roku akademickiego 2019/20

 

Częściowo wypełnione wzory kart tematu pracy

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - Informatyka studia stacjonarne 2022 MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - Informatyka studia stacjonarne 2022 (wersja angielska)

MS Word

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - Informatyka studia niestacjonarne 2022 MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - Bioinformatyka 2022 MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej -  Bioinformatyka 2022 (wersja angielska) MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej licencjackiej - Bioinformatyka 2022 MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej licencjackiej - Bioinformatyka 2022 (wersja angielska) MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - Sztuczna Inteligencja 2023 MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - Sztuczna Inteligencja 2023 (wersja angielska) MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - Informatyka studia stacjonarne 2023 MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - Informatyka studia stacjonarne 2023 (wersja angielska) MS Word
Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - Informatyka studia niestacjonarne 2022 MS Word

 

Praca inżynierska 

 
Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej MS Word
Opinia promotora - praca inżynierska MS Word
Opinia recenzenta - praca inżynierska MS Word
Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej - praca inżynierska MS Word

Praca licencjacka 

 
Karta tematu pracy dyplomowej licencjackiej MS Word
Opinia promotora - praca licencjacka MS Word
Opinia recenzenta - praca licencjacka MS Word
Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej - praca licencjacka MS Word

Praca magisterska 

 
Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej MS Word
Opinia promotora - praca magisterska MS Word
Opinia recenzenta - praca magisterska MS Word
Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej - praca magisterska MS Word

Dokumenty wspólne

 

Wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

dokument drukowany z systemu dziekanatowego 
Informacje dodatkowe o przebiegu studiów (j. polski) MS Word
Informacje dodatkowe o przebiegu studiów (j. angielski) MS Word
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej MS Word
Karta obiegowa MS Word 
Wniosek o wydanie dyplomu MS Word
Procedura stosowana na PP w sprawie poufności prac dyplomowych PDF
Wniosek o podpisanie zobowiązania do poufności MS Word
Zobowiązanie do poufności MS Word
Oświadczenie dot. pracy dyplomowej dokument drukowany z eKonta

Dokumenty w języku angielskim 

 
Application for the diploma and supplement MS Word
Application for signing a confidentiality commitment MS Word
Non Disclosure Agreement MS Word
Check-list of a graduate or student struck off the students' list MS Word
Engineering/Bachelor's/Master's  diploma thesis card MS Word
Reviewer’s Opinion on the Master’s Diploma Thesis MS Word
Supervisor’s Opinion on the Master’s  Diploma Thesis MS Word
Reviewer’s Opinion on the Engineering/Bachelor's Diploma Thesis MS Word
Supervisor’s Opinion on the Engineering/Bachelor's Diploma Thesis MS Word
Engineering/Bachelor's/Master's Diploma Examination Report MS Word
Additional information to the diploma supplement – English version  MS Word
Statement about the personal data  MS Word
Statement about the diploma thesis MS Word
Short instructions on how to fill in diploma documents in English MS Word

 

Wnioski należy składać w pokoju 503 - Dziekanat WI, ul. Piotrowo 3.