WZORY WNIOSKÓW I DOMUMENTÓW

Wnioski należy składać w Dziekanacie WIiT, ul. Piotrowo 3 (pok. 503).

Wzory wniosków i dokumentów dla studentów

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego doc
Wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego doc
Wniosek o powtarzanie przedmiotu doc
Wniosek o przesuniecie terminu uzyskania zaliczeń doc
Karta obiegowa doc
Wniosek o raty doc
Wniosek o duplikat legitymacji doc
Wniosek o wznowienie studiów doc
Rezygnacja ze studiów doc
Załącznik do podania o przeniesienie doc
Wniosek o uznanie ocen doc
Wniosek o urlop od zajęć doc

Wzory dokumentów dyplomowych

Dokumenty dotyczące praktyk studenckich