Procedura i dokumenty
 • Maksymalna dzienna norma praktyki wynosi 8 godzin.
 • Tygodniowy wymiar czasu wynosi maksymalnie 40 godzin.
 • Przedsiębiorca może skierować praktykanta/tkę na delegację pod warunkiem, że jej koszt pokrywa Przedsiębiorca.
 • Po przyjęciu na praktykę Praktykant/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem
   w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie. Skierowania wystawiane są przez CPiK, przed rozpoczęciem praktyki.
 • Student na czas obowiązkowych praktyk (zgodnie z harmonogramem roku akademickiego) ubezpieczony jest w zakresie NNW. Polisa będzie dostępna do pobrania na ze strony www.cpk.put.poznan.pl

 

PROCEDURA

 1. Uzyskanie zgody opiekuna praktyk na odbywanie praktyki w danym przedsiębiorstwie – opiekun praktyk powinien sprawdzić w internecie czy profil działalności firmy pokrywa się z kierunkiem studiów, i na tej podstawie wyrazić zgodę.
 2. Sprawdzenie na stronie www.cpk.put.poznan.pl w zakładce "Dla Studenta", czy przedsiębiorstwo ma podpisane porozumienie o współpracy z Politechniką – czynność wykonywana przez studenta 

   

Jeśli TAK
Skierowanie na praktykę

Wysłanie maila na adres cpk@put.poznan.pl z prośbą o wystawienie skierowania. W treści maila proszę podać:

 • imię i nazwisko,
 • nr albumu
 • wydział, kierunek,
 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • termin odbywanej praktyki (od.../…/…. do.../…/…);
 • w wymiarze ……. (wpisać ilość  tygodni) tygodni;
 • w wymiarze ………… (wpisać ilość godzin tygodniowo) godzin tygodniowo
 • opiekuna po stronie uczelni (imię i nazwisko, mail. telefon)
 • opiekuna po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, mail. telefon)
 • Wysłanie maila do CPK z danymi niezbędnym do wystawienia skierowania przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.
 • Dokument będzie do odbioru w biurze CPiK w ciągu 2 dni.
 • Nie ma możliwości wystawienia skierowania po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.
Jeśli NIE

Wysłanie maila na adres cpk@put.poznan.pl  z informacją o wyrażonej zgodzie przez przedsiębiorstwo o przyjęciu na praktykę 

W treści maila proszę podać:

 • imię i nazwisko,
 • wydział, kierunek,
 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • termin odbywanej praktyki (od.../…/…. do.../…/…);
 • w wymiarze ……. (wpisać ilość  tygodni) tygodni;
 • w wymiarze ………… (wpisać ilość godzin tygodniowo) godzin tygodniowo
 • opiekuna po stronie uczelni (imię i nazwisko, mail. telefon)
 • opiekuna po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, mail. telefon)    

CPiK podejmie kontakt z przedsiębiorstwem w celu ustalenia formy współpracy (porozumienie bądź umowa trójstronna) lub prześle studentowi wymagane dokumenty mailowo.

Umowa trójstronna

 • w 4 oryginalnych egzemplarzach, z 4 planami praktyk
 • Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej może wynosić do 14 dni.
 • Załącznikiem do umowy jest plan praktyk. Bez tego dokumentu umowa nie zostanie podpisana. 
 • Nie ma możliwości wystawienia umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu
 • Umowa powinna być wypełniona na komputerze. Nieczytelne umowy nie będą przyjmowane.
Praktyka wew. struktur PP
Zobowiązanie wewnętrzne
 • Wysłanie maila do CPiK z prośbą o wzór dokumentu.
 • Informacja zwrotna od CPK ze wzorem umowy i instrukcją.

 3. Złożenie dokumentów przyjęcia na praktykę (skierowania lub umowy) u opiekuna praktyk - co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk.

4. Praktyki muszą się odbywać zgodnie z regulaminem i programami praktyk.

5. Po odbyciu praktyk Student dostarcza opiekunowi praktyk potwierdzony przez zakładowego opiekuna dziennik praktyk lub zaświadczenie o odbyciu praktyki  do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej – zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Dziennik praktyk lub zaświadczenie jest podstawą uzyskania zaliczenia z praktyk.

DOKUMENTY

Uwaga! W dniu 29.03.2023 r. zostało opublikowane Zarządzenie Nr 11 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej. W najbliższym czasie zostaną opublikowane dokumenty dostosowane do wymagań nowego regulaminu.