Postępowanie kwalifikacyjne

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO

 

INFORMATYKA

Zagadnienia na podstawie których opracowano pytania testowe.

Formularz wyboru specjalności kandydat wypełnia na stronie z testem kwalifikacyjnym.

Test kwalifikacyjny obejmuje ok. 25 pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać max. 100 punktów (test - max. 70 punktów plus średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia - max. 30 punktów).

Po przyjęciu na studia II stopnia na kierunek Informatyka, kandydaci są przydzielani do poszczególnych specjalności, na podstawie zgłoszonych preferencji. 

Decyzję o uruchomieniu określonej specjalności podejmują Władze Wydziału Informatyki; minimum 15 osób musi zgłosić preferencję danej specjalności, aby została ona uruchomiona. Limity przyjęć na poszczególne specjalności są zróżnicowane (zależnie od specjalności: 15 lub 30 osób).