DODATKOWE ODNOŚNIKI

w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług dla Absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni poznańskich

Tydzień temu na Politechnice Poznańskiej odbyła się piąta edycja konferencji GHOST Day: AMLC 2024

W dniu 6 kwietnia 2024 r., prof. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN, otrzymał tytuł profesora honoris causa University of West Attica

Serdecznie zapraszamy Studentów 3, 4 i 5 roku studiów realizowanych na WIiT na warsztaty "RTL to GDS workshops" organizowane w ramach projektu Intel Labs "Pre-Silicon Design and Verification at Poznań University of Technology".

składa Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP

Kalendarz wydarzeń

Poznaj nas: