PRZEWODY DOKTORSKIE

Poznań, dnia 1 marca 2024 r.
 

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 19 marca 2024 r.
o godz. 12:30 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Miłosza Ciżnickiego 
Tytuł rozprawy:
Energy-aware resource management for stencil computations in High Performance Computing

(Energooszczędne zarządzanie zasobami dla obliczeń stencilowych w systemach superkomputerowych)


Promotor:   
prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz      

Recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk - Politechnika Gdańska 
 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 18 marca 2024 r.  do godziny 11:00.
 

Załączniki:
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

08.01.2024 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 25 stycznia 2024 r.
o godz. 11:15 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Radosława Piliszka

Tytuł rozprawy:
Development of methods for feature selection based on information theory

(Rozwój metod wyboru zmiennych opartych o teorię informacji)

Promotor:
dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku          
Recenzenci:
dr hab. inż. Aleksandra Gruca, prof. PŚ  - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Dominik Ślęzak - Uniwersytet Warszawski       


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 24 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej

17.11.2023 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 4 grudnia 2023 r.
o godz. 11:45 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 121 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Kai Gutowskiej 

Tytuł rozprawy:
Podejścia systemowe do modelowania i analizy wybranych procesów związanych z powstawaniem i rozwojem miażdżycy

(Systems approaches to modeling and analysis of selected processes involved in atherosclerosis formation and development)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz            
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Gambin - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak - Politechnika Śląska      


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 1 grudnia 2023 r. do godziny 11:00.


Załączniki:
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej 

23.10.2023 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 17 listopada 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się w formie wideokonferencji 

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Yasira Abdulraheema Ahmeda Al-Obaidi

 

Tytuł rozprawy:

Modeling of Codecs for 3-Dimensional Video

(Modelowanie kodeków dla trójwymiarowej wizji)

 

Promotor:

prof. dr hab. inż. Marek Domański - Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:

dr inż. Tomasz Grajek - Politechnika Poznańska

Recenzenci:

prof. Luce Morin - Institut national des sciences appliquées de Rennes, Grande École d'Ingénieur

dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. PW - Politechnika Warszawska

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 16.11. 2023 r. do godziny 14.00.

 

Załączniki:

recenzja 1

recenzja 2

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

2.02.2023 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 20 lutego br. o godz. 11:30 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali 101 w budynku Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Polanka 3 oraz w trybie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Mohammeda Jasima Obaida Khafaji

Tytuł rozprawy:
The Use of Evolutionary Algorithms in the Next-Generation Wireless Systems

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Krasicki - Politechnika Poznańska

Recenzenci:
dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
dr hab. inż. Jarosław Sadowski - Politechnika Gdańska

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w obronie w formie wideokonferencji prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 17.02.2023 r. do godz. 14:00.

Załączniki:
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

22.12.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 9 stycznia 2023 r.
o godz. 09:00 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Jakuba Wiedemanna

Tytuł rozprawy:
Combinatorial Analysis of RNA Tertiary Structures with the Use of Angular Representations

(Kombinatoryczna analiza struktur przestrzennych RNA z wykorzystaniem reprezentacji kątowych)

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Antczak            
Recenzenci:
dr hab. inż. Witold Dyrka, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak, prof. IChB PAN - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk      


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 5 stycznia 2023 r. do godziny 14:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

25.11.2022 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 13 grudnia br. o godz. 11:30 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Łukasza Kułacza

Tytuł rozprawy:
Utilization of Context Information for Spectral-Efficiency Enhancement in Future Radio Communication Systems

Promotor:
Dr hab. inż. Adrian Kliks, prof. uczelni - Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. Jaap van de Beek - Luleå University of Technology
Dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni - Politechnika Łódzka

Obrona odbędzie się w sali nr 101 W budynku Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Polanka 3 w Poznaniu.

Załączniki:
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

05.09.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 21 września 2022 r.
o godz. 15:00 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Jana Kończaka

Tytuł rozprawy:
Recovery algorithms in State Machine Replication with volatile and non-volatile main memory

(Algorytmy odtwarzania stanu dla zreplikowanej maszyny stanowej z pamięcią ulotną i nieulotną)


Promotor:
dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski, prof. PP            
Recenzenci:
prof. Fernando Pedone - Università della Svizzera italiana (USI)
prof. Alysson Bessani - Universidade de Lisboa


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 20 września 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

6.06.2022 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca br. o godz. 11:00 odbędzie się w formie hybrydowej (w Sali 101 w budynku przy ul. Polanka 3 w Poznaniu oraz w trybie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Bartosza Bossego

Tytuł rozprawy:
Energy-efficient resource allocation in OFDM systems with computational awareness

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka - Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:
Dr hab. inż. Paweł Kryszkiewicz - Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. Lajos Hanzo - University of Southampton
Prof. Luis M. Correia - University of Lisbon

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 24.06.2022 r.

Załączniki:
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

04.05.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 20 maja 2022 r.
o godz. 10:00 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Iwo Błądka

Tytuł rozprawy:
Machine learning and formal verification for acquisition of knowledge in heuristic program synthesis

(Uczenie maszynowe i formalna weryfikacja dla pozyskiwania wiedzy w heurystycznej syntezie programów)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec            
Recenzenci:
dr hab. Wojciech Jamroga, prof. IPI PAN - Université du Luxembourg
prof. dr hab. inż. Robert Schaefer - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica      


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 19 maja 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

16.03.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 1 kwietnia 2022 r.
o godz. 16:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Macieja Kokocińskiego

Tytuł rozprawy:
Correctness of Highly-Available Eventually-Consistent Replicated Systems

(Poprawność wysoko dostępnych ostatecznie spójnych systemów zreplikowanych)

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski, prof. PP      
Recenzenci:
prof. Petr Kuznetsov – Télécom Paris
prof. Wojciech Golab - University of Waterloo      


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

14.02.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 1 marca 2022 r.
o godz. 11:30 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Mateusza Lango

Tytuł rozprawy:
Analysis of data difficulty factors for multi-class imbalanced problems and their application in classification methods

(Analiza źródeł trudności wieloklasowych danych niezbalansowanych oraz ich wykorzystanie do poprawy metod klasyfikacji)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski       
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz - Instytut Podstaw Informatyki PAN
prof. dr hab. inż. Michał Woźniak - Politechnika Wrocławska      


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

08.02.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 25 lutego 2022 r.
o godz. 12:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Joanny Miśkiewicz

Tytuł rozprawy:
Bioinformatics methods of motif analysis in RNA structures

(Bioinformatyczne metody analizy motywów w strukturach RNA)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk  
Recenzenci:
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. IChB PAN – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr hab. inż. Szymon Wąsik - Google     


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

08.02.2022 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że

w dniu 23 lutego br. o godz. 17:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Sylwestra Milewskiego

Tytuł rozprawy:
HYPERCOMPRESSION OF TEST DATA

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer - Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr Sybille Hellebrand - Universität Paderborn
Prof. dr Matteo Sonza Reorda - Politecnico di Torino

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 22 lutego 2022 r.

Załączniki:

- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

17.01.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 1 lutego 2022 r.
o godz. 11:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Tomasza Hoffmanna

Tytuł rozprawy:
Solving the Poisson Equation in Proper and Directed Interval Arithmetic

(Rozwiązywanie równania Poissona w zwykłej i skierowanej arytmetyce przedziałowej)

Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak  
Recenzenci:
dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. Jerzy Respondek, prof. PŚ - Politechnika Śląska    


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 31 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

06.12.2021 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że
w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Kaliny Kobus

Tytuł rozprawy:
Efficient algorithms for extreme multi-label classification

(Efektywne algorytmy dla wieloetykietowej klasyfikacji ekstremalnej)

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński  
Recenzenci:
dr Rohit Babbar – Aalto University (Finlandia)
dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz, prof. PWr - Politechnika Wrocławska    


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 12:00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej5 października 2021 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że

w dniu 5 października r. o godz. 11:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Damiana Kmiecika

Tytuł rozprawy:

Modelowanie kolejkowych systemów przelewowych z mechanizmami progowymi i wielousługowymi źródłami ruchu

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski - Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:

Dr hab. inż. Sławomir Hanczewski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chydziński - Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak - Politechnika Wrocławska

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 4 października 2021 r.
do godziny 15.00.

Załączniki:

- recenzja 1

- recenzja 2

- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

15.09.2021 r.

Prodziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 1 października 2021 r.
o godz. 16:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Tareka Alkhaeir

Tytuł rozprawy:
Design patterns and code smells. Relationships and impact on selected software quality metrics

(Wzorce projektowe i przykre zapachy w kodzie: wzajemne relacje i wpływ na wybrane metryki jakości kodu programów)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Recenzenci:
dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. PW – Politechnika Warszawska  
prof. dr Foutse Khomh - Polytechnique Montreal (Kanada)        

         

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 29 września 2021 r. do godziny 15.00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

08.09.2021 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 23 września 2021 r.
o godz. 16:30 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Syeda Muhammada Fawada Alego

Tytuł rozprawy:
Parallelization of User-defined Functions in an ETL Workflow

(Techniki zrównoleglania wykonywania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika
w przepływach ETL)

Promotor:
dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. PP
Recenzenci:
prof. Esteban Zimányi – Université Libre de Bruxelles
prof. Oscar Romero - Universitat Politècnica de Catalunya                 


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 21 września 2021 r. do godziny 15.00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej8 czerwca 2021 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że

w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Hind Salim Ghazi

Tytuł rozprawy:

Non-Orthogonal Multiple Access with Successive Interference Cancellation and Its Applications

(Wielodostęp nieortogonalny z sukcesywną kompensacją interferencji i jego zastosowania)

Promotor:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski - Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski - Politechnika Gdańska

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 21.06.2021 r. do godziny 14.00.

Załączniki:

- recenzja 1

- recenzja 2

- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

25.02.2021 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 12 marca 2021 r.
o godz. 16:30 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Alexandre'a Quemy

Tytuł rozprawy:
End-to-end approach to classification in unstructured spaces with application to judicial decisions

(Całościowe podejście do problemu klasyfikacji danych o nieokreślonych metrykach w zastosowaniu decyzji sądowniczych)

Promotor:
dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. PP
Recenzenci:
prof. Silvia Chiusano – Politecnico di Torino
prof. Jérôme Darmont - Université Lumière Lyon 2                 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 10 marca 2021 r.
do godziny 15.00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

06.11.2020 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 24 listopada 2020 r.
o godz. 12:15 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Jędrzeja Marszałkowskiego

Tytuł rozprawy:
Scheduling divisible computations with energy constraints

(Szeregowanie obliczeń jednorodnie podzielnych z ograniczeniami energetycznym)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Ariel Oleksiak - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
                                            afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 20 listopada 2020 r.
do godziny 15.00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

20.10.2020 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Anny Marii Łukowej

Tytuł rozprawy:
Coordinated Radio Resource Management in 5G Systems with Time Division Duplex

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski - Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:
Dr Venkatkumar Venkatasubramanian - Nokia

Recenzenci:
Prof. Matti Latva-aho – University of Oulu
Dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni - Politechnika Łódzka

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 30 października 2020 r. do godziny 15.00.

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

01.10.2020 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 16 października 2020 r.
o godz. 11:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Michała Tomczyka

Tytuł rozprawy:
New directions in interactive evolutionary multiple objective optimization based on holistic preference information

(Nowe kierunki w interaktywnej ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej opartej na holistycznych przykładach preferencji)

Promotor:
dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP
Recenzenci:
dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 14 października 2020 r. do godziny 15.00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

06.07.2020 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 15 lipca 2020 r.
o godz. 09:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Atyaf Al-Tameemi

Tytuł rozprawy:
Simultaneous Connections Routing in Wavelength-Space-Wavelength Elastic Optical Switching Fabrics

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński - Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:  

dr hab. inż. Remigiusz Rajewski - Politechnika Poznańska
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni - Politechnika Gdańska

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 13 lipca 2020 r. do godziny 15.00.

Załączniki:

- recenzja 1

- recenzja 2

- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

24.06.2020 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 9 lipca 2020 r.
o godz. 10:00 odbędzie się w formie wideokonferencji

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Tomasza Prejzendanca

Tytuł rozprawy:
Wykorzystanie kontrolowanych języków naturalnych do modelowania systemów dynamicznych w bioinformatyce

(Application of controlled natural languages for modelling dynamical systems
in bioinformatics)

Promotor:
dr hab. inż. Szymon Wąsik
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Bartosz Wilczyński - Uniwersytet Warszawski


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:
agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 7 lipca 2020 r. do godziny 15.00.


Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

17.12.2019 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 8 stycznia 2020 r.
o godz. 10:00 w sali nr 121 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Krzysztofa Ciomka

Tytuł rozprawy:
Advances in Preference Disaggregation and Post Factum Analysis with Multiple Criteria Additive Value Models

(Nowe metody dezagregacji preferencji i analizy post factum z wykorzystaniem modelu wiedzy w postaci
addytywnej funkcji wartości)
Promotor:
dr hab. inż. Miłosz Kadziński – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

06.09.2019 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 23 września 2019 r.
o godz. 12:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Marty Drążkowskiej

Tytuł rozprawy:
Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego
na podstawie sekwencji obrazów RTG

(Identification of kinematic models for the knee joint based
on X-ray image sequences)

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz – Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. nadzw. - Politechnika Łódzka

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
– streszczenie rozprawy doktorskiej

06.09.2019 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 23 września 2019 r.
o godz. 10:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Tomasza Gawrona

Tytuł rozprawy:
Algorytmizacja ruchu robotów mobilnych z ograniczeniami stanu
i wejść sterujących w kontekście metodyki VFO

(Motion algorithmization for mobile robots subject to state and input constraints
in context of the VFO methodology)

Promotor:
Dr hab. inż. Maciej Michałek – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Ignacy Dulęba – Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Maciej Trojnacki, prof. nadzw. - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

02.04.2019 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej
zawiadamiają, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 121
w budynku Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Wojciecha Frohmberga

Tytuł rozprawy:
GRASShopPER – wydajna metoda asemblacji de novo wykorzystująca strategię Overlap-Layout-Consensus

(GRASShopPER – the new efficient approach to de novo genome assembly using Overlap-Layout-Consensus strategy)

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Norbert Dojer - Uniwersytet Warszawski

Załączniki:
– recenzja 1
– recenzja 2
– streszczenie rozprawy doktorskiej

25.03.2019 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej
zawiadamiają, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 230
w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 24 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Wojciecha Adamskiego

Tytuł rozprawy:
Sterowanie i projekt sterowca autonomicznego

(The Control and Design of Autonomous Airship)

Promotor:
Dr hab. inż. Przemysław Herman, prof. nadzw. – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Dr hab. inż. Alicja Mazur, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. nadzw. - Uniwersytet Zielonogórski

Załączniki:
– recenzja 1
– recenzja 2
– streszczenie rozprawy doktorskiej

21.09.2018 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 8 października 2018 r.
o godz. 11:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Andrzeja Stroińskiego

Tytuł rozprawy:
Discovery of Petri Net models of distributed processes in Communicating Resource Systems

(Odkrywanie modeli procesów w reprezentacji sieci Petriego dla systemów rozproszonych typu CRS)

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak – Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk - Politechnika Gdańska

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

07.09.2018

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 24 września 2018 r.
o godz. 10:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Pawła Liskowskiego

Tytuł rozprawy:
Heuristic Algorithms for Discovery of Search Objectives in Test-based Problems

(Heurystyczne algorytmy odkrywania funkcji oceny w problemach opartych na testach)

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. nadzw. - Politechnika Warszawska

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

04.06.2018

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 25 czerwca 2018 r.
o godz. 11:00 w sali nr 230 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 24 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Agaty Chmielewskiej

Tytuł rozprawy:
Automation of vision inspection in urban areas
(Automatyzacja inspekcji wizyjnej na obszarach zurbanizowanych)

Promotor:    
prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki - Politechnika Łódzka

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

29.05.2018 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 22 czerwca 2018 r.
o godz. 12:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Natalii Szóstak

Tytuł rozprawy:
Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA

(Bioinformatics methods of modelling and verification of the RNA World hypothesis)

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Nowak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

29.05.2018 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 12 czerwca 2018 r.
o godz. 11:30 w sali nr 121 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Jędrzeja Potońca

Tytuł rozprawy:
Methods for automatic enrichment of ontologies from Linked Data
(Metody automatycznego rozszerzania ontologii na podstawie Powiązanych Danych)

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński - Politechnika Warszawska

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

26.03.2018 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 12 kwietnia 2018 r.
o godz. 12:00 w sali nr 121 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Tomasza Żoka

Tytuł rozprawy:
Algorithmic Aspects of RNA Structure Similarity Analysis

(Algorytmiczne aspekty analizy podobieństwa struktur RNA)

Promotor:
Dr hab. inż. Marta Szachniuk, prof. nadzw. – IChB PAN/Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw – Politechnika Wrocławska
Dr hab. Paweł Górecki - Uniwersytet Warszawski

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

06.11.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 20 listopada 2017 r.
o godz. 11:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. mgr. inż. Łukasza Kufla

Tytuł rozprawy:
Security and System Events Monitoring in Distributed Systems Environment
(Monitoring zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa w środowisku systemów rozproszonych)

Promotor:
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski- Politechnika Częstochowska

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

31.10.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 17 listopada 2017 r.
o godz. 13:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Jakuba Marszałkowskiego

Tytuł rozprawy:
Combinatorial Optimisation Problems in Internet Applications
(Zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej w aplikacjach internetowych)

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski – Politechnika Poznańska
Recenzenci:
Prof. dr Pascal Bouvry – Université du Luxembourg
Prof. doc. hab. ing. Eric Sanlaville - Université du Havre

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

09.10.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 24 października 2017 r.
o godz. 12:00 w sali nr 230 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 24 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
   mgr. inż. Adama Konieczki

Tytuł rozprawy:
Automatic vision quality enhancement of CCTV data
(Automatyczna poprawa jakości wizyjnej danych CCTV)

Promotor:    
prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Materka - Politechnika Łódzka

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

30.05.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 13 czerwca 2017 r.
o godz. 11.00 w sali nr 121 w budynku Biblioteki Technicznej
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
   mgr. inż. Michała Melosika

Tytuł rozprawy:
Rekonfigurowalny hybrydowy generator chaotyczny dla kryptografii sprzętowej

(Reconfigurable hybrid chaotic generator for hardware-based cryptography)

Promotor:    
dr hab. inż. Wiesław Marszałek - Rutgers University

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. nadzw. - Politechnika Opolska

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

12.05.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 29 maja 2017 r.
o godz. 11:00 w sali nr 230 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 24 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
   mgr. inż. Radosława Weychana

Tytuł rozprawy:
Speaker recognition based on transcoded speech for human-machine interfaces
(Rozpoznawanie mówcy na podstawie transkodowanej mowy do interfejsów człowiek-maszyna)

Promotor:    
prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki - Politechnika Wrocławska

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

13.04.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 8 maja 2017 r.
o godz. 09:00 w sali nr 230 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 24 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
   mgr. inż. Juliana Balcerka

Tytuł rozprawy:
Human-computer supporting interfaces for automatic recognition of threats

(Interfejsy człowiek-komputer do wspomagania automatycznego rozpoznawania zagrożeń)

Promotor:    
prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

22.03.2017 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 7 kwietnia 2017 r.
o godz. 11:45 w sali nr 13 w budynku Centrum Wykładowego
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
   mgr. inż. Tadeusza Kobusa

Tytuł rozprawy:
Transactional Replication: Algorithms and Properties

(Replikacja Transakcyjna: Algorytmy i Własności)

Promotor:    
dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:    
dr hab. Tomasz Jurdziński, prof. nadzw. - Uniwersytet Wrocławski
prof. Fernando Pedone - University of Lugano (USI), Szwajcaria

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

29.11.2016 r.

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że 4 stycznia 2017 r.
o godz. 11:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki
Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
   mgr. inż. Konrada Sieka

Tytuł rozprawy:
Distributed Pessimistic Transactional Memory: Algorithms and Properties

(Rozproszona Pesymistyczna Pamięć Transakcyjna: Algorytmy i Własności)

Promotor:    
dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski - Politechnika Poznańska

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Marek Tudruj - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
prof. Michel Raynal - IRISA, Université de Rennes

Załączniki:
recenzja 1
recenzja 2
streszczenie rozprawy doktorskiej

The Dean and Council of the Faculty of Computing Science
of Poznan University of Technology hereby inform
that on 4 January 2017 at 11:00
in lecture room 123 at the Library Building of the Poznan University of
Technology located at Piotrowo 2 there will take place

    THE PUBLIC DOCTORAL DISSERTATION DEFENSE OF
    Konrad Siek, M.Sc. inż.

Thesis Title:
Distributed Pessimistic Transactional Memory: Algorithms and Properties

(pl. Rozproszona Pesymistyczna Pamięć Transakcyjna: Algorytmy i Własności)

Advisor:
Paweł Tomasz Wojciechowski, Ph.D./Dr hab. inż.- Poznan University of Technology

Reviewers:
Prof. Marek Tudruj - Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences
Prof. Michel Raynal - IRISA, Université de Rennes

Attachment
review 1
review 2
extended abstract of the disseration