Procedury i dokumenty
  • Maksymalna dzienna norma praktyki wynosi 8 godzin
  • Tygodniowy wymiar czasu wynosi maksymalnie 40 godzin
  • Przedsiębiorca może skierować praktykanta/tkę na delegację pod warunkiem, że jej koszt pokrywa Przedsiębiorca.
  • Badania medycyny pracy - po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki Praktykant/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe. Jeśli takowych nie wskaże jest to równoznaczne z tym, że nie są  wymagane.
    Skierowania na badania są wystawiane przez CPiK, przed rozpoczęciem praktyki.
  • Student na czas obowiązkowych praktyk (zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i regulaminem) jest ubezpieczony w zakresie NNW i OC. Certyfikat ubezpieczenia NNW będzie dostępny do pobrania ze strony CPiK.

 

UWAGA! Polisa obejmuje ubezpieczenie praktykanta przez 160 godzin odbywania praktyki (zgodnie z wymaganiami na WIiT). Jeśli okres praktyki przekracza 160 godzin, to student jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie indywidualnie (§10, p. 5 Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej).

PROSZĘ OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURĄ WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKAMI PRZEZ CPiK, DOSTĘPNĄ NA STRONIE: https://cpk.put.poznan.pl/page/3/dla-studenta.

Pod podanym adresem można również sprawdzić czy Przedsiębiorstwo, w którym zamierzacie Państwo odbyć praktyki ma podpisaną umowę o współpracy z Politechniką Poznańską.

 

RAMOWE PROGRAMY PRAKTYK

Adobe Acrobat Reader

Elektronika i Telekomunikacja - semestr 6, I stopnia

Adobe Acrobat Reader

 Elektronika i Telekomunikacja - semestr 1, II stopnia

Adobe Acrobat Reader  Teleinformatyka - semestr 6, I stopnia
Adobe Acrobat Reader  TeleInformatyka - semestr 1, II stopnia
Adobe Acrobat Reader  Electronics and Telecommunications - semester 6, First cycle
Adobe Acrobat Reader  Electronics and Telecommunications - semester 1, Second cycle
Adobe Acrobat Reader  Bioinformatyka, Informatyka, Artificial Intelligence

 

DOKUMENTY

Adobe Acrobat Reader

regulamin Studenckich praktyk zawodowych w politechnice Poznańskiej

Adobe Acrobat Reader

 Procedura zaliczania praktyk studenckich objętych programem kształcenia  

Adobe Acrobat Reader Procedura zaliczania praktyk studenckich NA podstawie doświadczenia zawodowego
Adobe Acrobat Reader Załącznik 1 - Wstępna zgoda przyjęcia na praktykę
Adobe Acrobat Reader Załącznik 2 - Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego
Adobe Acrobat Reader Załącznik 4 - Porozumienie o współpracy
Adobe Acrobat Reader Załącznik 5 - Umowa trójstronna
Adobe Acrobat Reader Załącznik 6 - Skierowanie
Adobe Acrobat Reader Załącznik 7 - Zobowiązanie wewnętrzne
Adobe Acrobat Reader Podanie o zmianę terminu praktyki

Elektronika i Telekomunikacja

Adobe Acrobat Reader Załącznik 3 - ZAświadczenie o odbyciu praktyki - semestr 6, I stopnia
Adobe Acrobat Reader Załącznik 3 - ZAświadczenie o odbyciu praktyki - semestr 1, II stopnia
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - semestr 6, I stopnia
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - semestr 1, II stopnia

Teleinformatyka

Adobe Acrobat Reader Załącznik 3 - ZAświadczenie o odbyciu praktyki - semestr 6, I stopnia
Adobe Acrobat Reader Załącznik 3 - ZAświadczenie o odbyciu praktyki - semestr 1, II stopnia
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - semestr 6, I stopnia
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - semestr 1, II stopnia

Bioinformatyka, Informatyka, Artificial Intelligence

Adobe Acrobat Reader Załącznik 3 - ZAświadczenie o odbyciu praktyki 
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - Bioinformatyka
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - Informatyka
Adobe Acrobat Reader Załącznik 8 - Sprawozdanie z realizacji praktyki - Artificial Intelligence

 

DOKUMENTY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Adobe Acrobat Reader

Rules and regulations for student internships at Poznan University of Technology

Adobe Acrobat Reader

 Credit Awarding Procedure for Student Internships

Adobe Acrobat Reader Credit Awarding Procedure for Student Internships on the Basis of  Professional Experience
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 1 - PRELIMINARY APPROVAL OF A STUDENT'S ADMISSION FOR AN INTERNSHIP
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 2 - APPLICATION FOR CREDITING AN INTERNSHIP ON THE BASIS OF PROFESSIONAL EXPERIENCE
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 4 - COOPERATION AGREEMENT
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 5 - AGREEMENT WITH THE UNIVERSITY
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 6REFERRAL
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 7 - INTERNAL COMMITMENT
Adobe Acrobat Reader Application for internship date change

Electronics and Telecommunications

Adobe Acrobat Reader Attachment no. 3 - CERTIFICATE OF INTERNSHIP COMPLETION - semester 6, First cycle
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 3 - CERTIFICATE OF INTERNSHIP COMPLETION - semestEr 1, second Cycle
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 8 - REPORT ON INTERNSHIP COMPLETION - semester 6, First cycle
Adobe Acrobat Reader Attachment no. 8 - REPORT ON INTERNSHIP COMPLETION - semestEr 1, second Cycle