Data dodania

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Dziekan WIiT PP ustanawia godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 02.11.2023 r. (czwartek) do godz. 11:45.

PL