Data dodania

Kolejne projekty NCN dla badaczy z WIiT!

Dzięki zwiększeniu budżetu Narodowe Centrum Nauki zdecydowało o przyznaniu finansowania wszystkim projektom znajdującym się na listach rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15, SONATA BIS 13.  

Finansowanie w konkursie SONATA BIS 13 otrzymał dr hab. inż. Tomasz Pawlak (Instytut Informatyki) dla projektu Nowe problemy i algorytmy dla eksploracji modeli programowania matematycznego (MathProM).

Finansowanie w konkursie OPUS 25 otrzymał dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. PP (Instytut Informatyki) dla projektu  Projektowanie materiałów sterowane danymi: sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające syntezę nanokompozytów o hierarchicznej porowatości do zastosowań elektrokatalitycznych (projekt w partnerstwie – lider: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-06-07-wszystkie-projekty-z-list-rezerowych-z-grantami-od-ncn  

Serdecznie gratulujemy! 

PL