Data dodania

08.10.2021
Konferencja ECML PKDD 2021

W dniach 13-17 września br odbyła się najważniejsza europejska konferencja w zakresie uczenia maszynowego tj. The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (wirtualnie organizowana w Bilbao w Hiszpanii).

Pośród ponad 1000 uczestników najliczniejszą reprezentację z Polski stanowiła grupa naukowców z Instytutu Informatyki i studentów Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP (9 osób vs. pojedynczy badacze z Pol. Warszawskiej lub Wrocławskiej). Dwa zespoły badaczy z PP (K.Dembczyński. M.Wydmuch wraz z zagranicznymi współautorami oraz P.Janiszewski, M.Lango, J.Stefanowski) jako jedyni polscy badacze prezentowali artykuły na głównych sesjach konferencji. Ponadto prof. J.Stefanowski wraz z magistrantami K.Plucińskim i M.Naklicką prezentowali dwie prace na specjalistycznych warsztatach tematycznych poświęconych Wyjaśnialnej Sztucznej Inteligencji (Explanaible AI) oraz Uczenia się z niezbalansowanych danych.

Należy podkreślić, że  udział powyższego zespołu badawczego, także magistrantów jest też związany z uczestnictwem  w europejskiej sieci badawczej TAILOR w ramach projektu europejskiego EU-funded ICT-48 Network  of research excellence centres providing the scientific foundations for Trustworthy AI in Europe - jako jedyny wybrany partner z Polski.

W konferencji ECML PKDD 2021 mogła równocześnie uczestniczyć zainteresowana grupa studentów specjalności magisterskiej sztuczna inteligencja dzięki programowi AI-TECH realizowanemu na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Naukowcy z Instytutu Informatyki PP są od wielu lat główną i najliczniejszą grupą polskich badaczy uczestniczących w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu Sztucznej Inteligencji. 

 

ECML baner
PL