Data dodania

Konkurs MON o nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza studentów oraz absolwentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii im. Mariana Rejewskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy również autorów prac w dziedzinach nauk społecznych i psychologii, których tematyka rozciąga się na zagadnienia związane z szerokorozumianym cyberbezpieczeństwem.

Mając na uwadze rozwój kariery absolwentów i studentów Państwa uczelni, zwracamy się z prośbą zamieszczenie informacji o konkursie na Państwa portalu komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Przesyłam załączniki z plakatem do druku i rozklejenia w popularnych miejscach Państwa uczelni, a także dołączam grafiki do komunikatów w Internecie/Intranecie. 

Pula nagród to ponad 55 tys. złotych, konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,  

II. na najlepszą rozprawę doktorską.

Zasady konkursu oraz szeroka informacja o konkursie na www.cyber.mil.pl   w zakładce konkursy (www.cyber.mil.pl/edycja-VI/ )

Osobą do kontaktów roboczych jest p. Maria Kołtunowska, tel. 727 019 069.

PL