Data dodania

Nasi doktoranci wyróżnieni w konkursie PTBI
Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską obronioną w 2023 roku wyróżnione zostały dwie prace obronione przez doktorów Instytutu Informatyki WIIT.  W konkursie nadesłanych zostało 10 prac.
 
Gratulacje dla wyróżnionych Doktorów oraz ich Promotorów!
dr Kaja Gutowska
rozprawa pt. "Podejścia systemowe do modelowania i analizy wybranych procesów związanych z powstawaniem i rozwojem miażdżycy"
obroniona na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki
Poznańskiej, promotor prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska)
oraz
dr inż. Jarosław Synak
rozprawa pt. "*Modelowanie i symulowanie systemów wieloagentowych opisujących procesy w hipotezie Świata RNA*"
obroniona na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki
Poznańskiej, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz (Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska).
 
Szczegóły konkursu na stronie PTBI:
PL