Data dodania

Nasz absolwent laureatem nagrody Miasta Poznania!

Konkurs „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” został rozstrzygnięty.

Na XX edycję Konkursu wpłynęło 111 prac w tym 53 prace magisterskie i 58 prace doktorskich. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody finansowe i cztery równorzędne wyróżnienia finansowe, natomiast  w kategorii prac magisterskich trzy równorzędne nagrody finansowe i cztery równorzędne  wyróżnienia finansowe.

Wśród laureatów konkursu znalazł się nasz absolwent kierunku Informatyka -  pan mgr inż. Mateusz Woźny, który otrzymał nagrodę za pracę magisterską „Techniki neutralizacji postów typu clickbait w sieciach społecznościowych metodami przetwarzania języka naturalnego”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Mateusza Lango.

Serdecznie gratulujemy!

konkurs Nagroda Miasta Poznania
konkurs Nagroda Miasta Poznania
konkurs Nagroda Miasta Poznania
konkurs Nagroda Miasta Poznania
PL