Data dodania

Otwarte seminarium projektu DARIAH-pl

Zapraszamy na prezentację infrastruktury Dariah.lab wytworzonej w ramach projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL". W ramach seminarium poznańscy partnerzy -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Instytut Badań Literackich PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - zaprezentują efekty swoich prac.

Projekt DARIAH-pl jest prowadzony w Instytucie Informatyki WIiT. Politechnika Poznańska buduje inteligentne narzędzia wspierające badania muzykologiczne pod ogólną nazwą MusicPUT a wśród nich: 

ScoreScribe - narzędzie automatycznej transkrypcji nagrań (głównie muzyki ludowej) do postaci nutowej i formatów czytelnych maszynowo (np. MIDI, MEI), 

Timbra - narzędzie badania, parametryzacji i porównania barwy dźwięku, 

OMRAT - narzędzie automatycznej anotacji dokumentów nutowych, które wspomaga prace wyszukiwania motywów muzycznych w dokumentach nutowych zgromadzonych w bibliotekach cyfrowych, 

GOST - narzędzie  dla twórców gier komputerowych, automatycznie  generujące ścieżki muzyczne o zadanym wydźwięku emocjonalnym,

MEIconvert - narzędzie konwersji formatów zapisów muzycznych.

Seminarium obejmie część wykładową (wtorek 21 listopada) oraz wizyty studyjne i demonstracje wytworzonej infrastruktury na terenie UAM, PP, IBL PAN i PCSS (środa 22 listopada).
Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację. Szczegółowy program seminarium oraz link do rejestracji dostępne na stronie: https://lab.dariah.pl/seminarium/

Informacje na temat projektu realizowanego przez konsorcjum dostępne na stronie: https://lab.dariah.pl/
 

PL