Data dodania

Prof. Dariusz Brzeziński w gronie laureatów konkursu SONATA

Dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. PP z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji znalazł się w gronie laureatów konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs SONATA jest adresowany do naukowców ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono do NCN 1094 wnioski a wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%.

Algorytmy i miary dla bezstronnych i wyjaśnialnych systemów decyzyjnych

PL