Data dodania

06.02.2023
Seminarium online: Prof. Stephan Lewandowsky

POLSKI <ENGLISH BELOW>

 

Seminarium online - Prof. Stephan Lewandowsky, Uniwersytet Bristolski:

„Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy”

 

Zespół badawczy projektu #Cyber_odporność ma ogromną przyjemność zaprosić na otwarte seminarium online: “Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy“, które poprowadzi prof. Stephan Lewandowsky z Uniwersytetu w Bristolu.

Prof. Stephan Lewandowsky jest australijskim psychologiem. Pracował w Stanach Zjednoczonych i Australii, a obecnie pracuje na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii, gdzie jest kierownikiem katedry psychologii poznawczej w School of Psychological Science. Jego badania, które pierwotnie dotyczyły komputerowych symulacji procesów podejmowania decyzji przez ludzi, ostatnio skupiły się na zrozumieniu nauki przez społeczeństwo i na tym, dlaczego ludzie często przyjmują przekonania, które są sprzeczne z dowodami naukowymi. Więcej informacji o naszym prelegencie można znaleźć tutaj: www.cogsciwa.com.

Wydarzenie będzie miało miejsce w czwartek, 16 lutego 2023 o godzinie 10:00 (CET). Odbędzie się online za pośrednictwem platformy Teams i zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Nagranie zostanie opublikowane na stronie internetowej projektu i w mediach społecznościowych.

Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/HWNBiDtwXn

Zarejestrowani uczestnicy na kilka dni przed wydarzeniem otrzymają link umożliwiający dołączenie do seminarium.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu #Webimmunization: webimmunization.cm-uj.krakow.pl. Zapraszamy również do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych na FacebookTwitter i YouTube (@webimmunization), aby otrzymywać bieżące informacje o wynikach prowadzonych przez nas badań i nadchodzących wydarzeniach.

Projekt naukowy #Cyber_odporność jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład chodzą: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Poznańska oraz University of Oslo. Gospodarzem seminarium jest poznański partner projektu - grupa badawcza kierowana przez prof. Mikołaja Morzego (Politechnika Poznańska).

 

ENGLISH

 

Online seminar - Prof. Stephan Lewandowsky, University of Bristol:

“Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy”

 

The research team of the #Webimmunization project has the great pleasure to invite you to an open online seminar: “Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy“ by Prof. Stephan Lewandowsky from the University of Bristol.

Prof. Stephan Lewandowsky is an Australian psychologist. He has worked in both the United States and Australia, and is currently based at the University of Bristol, UK, where he is the chair of cognitive psychology at the School of Psychological Science. His research, which originally pertained to computer simulations of people's decision-making processes, recently has focused on the public's understanding of science and why people often embrace beliefs that are sharply at odds with scientific evidence. More information about our guest speaker can be found here: www.cogsciwa.com.

The event will take place on February 16, 2023 (Thursday) at 10:00 am (CET). It will be held online via Teams platform and will be conducted in English. The recording will be published on our project website and social media.

The registration is open – you can sign up here: https://forms.office.com/r/HWNBiDtwXn

Registered participants a few days before the event will receive an event online link to join the seminar.

More information on the event is available on the #Webimmunization project website: webimmunization.cm-uj.krakow.pl. You can also follow our social media profiles on FacebookTwitter, and YouTube (@webimmunization), to be always updated about the newest findings of our research and upcoming events.

 

The seminar is hosted by the Poznan partner of the #Webimmunization project - a research group led by Prof. Mikołaj Morzy (Poznan University of Technology).

The #Webimmunization project is being carried out in the framework of a consortium that includes: Jagiellonian University Collegium Medicum, Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, Poznan University of Technology, and the University of Oslo. The seminar is hosted by the Poznan partner of the project - a research group led by Prof. Mikolaj Morzy (Poznan University of Technology).

PL