Data dodania

Student AI Tech autorem pracy na INLG 2023

Student specjalności Sztuczna Inteligencja, inż. Mateusz Woźny, jest pierwszym autorem pracy „Generating clickbait spoilers with an ensemble of large language models” przyjętej na międzynarodową konferencję w dziedzinie generacji języka naturalnego: International Natural Language Generation Conference (INLG 2023), organizowaną w tym roku razem z Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDial 2023).

Praca jest kontynuacją wcześniejszych badań studenta nad postami typu clickbait, które są powszechnym problemem w przestrzeni internetowej. Jedną z technik zapobiegania utraty czasu użytkownika poprzez czytanie nierelewantnych treści do których prowadzi clickbait jest generacja krótkich tekstów które je neutralizują (spoiler). Niestety, dotychczas opracowane metody miały możliwość jedynie generacji najprostszych spoilerów w postaci fazy czy jednego zdania, co ograniczało ich praktyczne użycie i skuteczność. Student zaproponował nową technikę generacji spoilerów przy pomocy zespołu dużych modeli języka, która jest w stanie generować także najbardziej złożony typ spoilera (tzw. multi-part spoiler). Co istotne, metoda studenta opiera się całkowicie na modelach językowych typu open source. Praca zostanie zaprezentowana we wrześniu podczas konferencji w Pradze, Republika Czeska.

Współautorem pracy i promotorem studenta jest dr inż. Mateusz Lango, adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Specjalność Sztuczna Inteligencja realizowana jest w ramach projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)
 

PL