Data dodania

Stypendia Ministra dla młodych wybitnych naukowców 2024

Rozstrzygnięta została 19 edycja konkursu na stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców. Minister Nauki przyznał 228 stypendiów, z czego 32 doktorantom. Rozpatrzono wnioski 1708 kandydatów. 

Wśród laureatów znalazł się pan mgr inż. Marcin Hoffmann (Instytut Radiokomunikacji) - serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2024-r-edycja-19 

PL