Data dodania

19.09.2022
Sukcesy naszych studentów, doktorantów i pracowników na KKRRiT

Podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) odbywającej się w dniach 7-9 września w Warszawie wręczono Nagrody Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych laureatom konkursu na najlepszy artykuł młodego autora.

  • Pierwszą nagrodę za najlepszy referat otrzymała mgr inż. Małgorzata Wasilewska za artykuł pt. „Inteligentna predykcja stanu zajętości widma z uwzględnieniem wpływu zaników”.
  • Drugą nagrodę w tym konkursie otrzymał mgr inż. Cezary Adamczyk za artykuł pt. „Wykrywanie konfliktów decyzji w inteligentnych kontrolerach radiowych w otwartych sieciach dostępu radiowego O-RAN”.
  • Z kolei mgr inż. Salim Janji otrzymał wyróżnienie za referat pt. „Procedura rozmieszczenia mobilnych przekaźników dosyłowych FSO zasilanych z OZE”.

Wszyscy laureaci są doktorantami Instytutu Radiokomunikacji.

Ponadto wręczono Nagrody Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT) laureatom ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) w zakresie telekomunikacji:

  • Mgr inż. Adam Samorzewski otrzymał I nagrodę SIT za najlepszą pracę dyplomową magisterską. Tytuł pracy to: „Zarządzanie zasobami radiowymi w systemach bezprzewodowych z autonomicznymi energetycznie węzłami”, a promotorem był dr hab. inż. Adrian Kliks z Instytutu Radiokomunikacji.
  • Z kolei wyróżnienia w tym konkursie otrzymali: mgr inż. Maciej Nikiforuk za pracę dyplomową magisterską pt. „Tłumienie roślinności dla częstotliwości 28 GHz” oraz
  • mgr inż. Damian Piotrowski za pracę dyplomową magisterską pt. „Predykcyjne modelowanie pola elektromagnetycznego przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego”. Promotorem wyróżnionych prac był dr inż. Krzysztof Cichoń z Instytutu Radiokomunikacji.

 

Gratulujemy naszym absolwentom, doktorantom i pracownikom!

PL