Data dodania

24.05.2022
Szkoła Letnia AI Tech

Poster prezentujący pracę Marcina Andrzejewskiego, Aleksandra Iżemskiego, Piotra Linkowskiego i Eryka Szpotańskiego z Politechniki Poznańskiej pt. "Czy agenci RL mogą być e-nauczycielami", został zaprezentowany na Szkole Letniej AI Tech i uzyskał wyróżnienie. Praca dotyczy możliwości wykorzystania uczenia ze wzmocnieniem do odnalezienia polityki przydzielania zadań studentom, która maksymalizuje wyniki procesu uczenia, a jej rezultaty mogą mieć istotne znaczenie do projektowania systemów e-learningowych.

Szkoła Letnia AI Tech

 

PL