STUDIA DOKTORANCKIE

Studia Doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach:

  • Informatyka ­– specjalność: Teoretyczne i praktyczne problemy informatyki,
  • Automatyka i Robotyka ­– specjalność: Teoretyczne i praktyczne problemy automatyki i robotyki.

Stacjonarne Studia Doktoranckie są bezpłatne.
Opłata semestralna dla Uczestników niestacjonarnych Studiów Doktoranckich wynosi 1200 zł.

Opis programu studiów III stopnia na Wydziale Informatyki PP - 

Wszyscy Uczestnicy Studiów Doktoranckich odbywają praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu w terminie nie kolidującym z udziałem w zajęciach dydaktycznych studiów. Wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich wynosi od 10 do 90 godzin dydaktycznych rocznie.

Na wszystkich Wydziałach Politechniki Poznańskiej obowiązuje jednolity Regulamin Studiów Doktoranckich, wprowadzony Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 33/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Studia Doktoranckie