Stypendia socjalne

Od 1.10.2019 r. obsługą świadczeń dla studentów i doktorantów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora) oraz przyjnawaniem miejsc w domach studenckich zajmuje się Zintegrowane Centrum Obsługi (ul. Piotrowo 3 - budynek z zegarem, pokój 18)

Wszystkie informacje związane ze świadczeniami dla  studentów i doktorantów dostępne są pod adresem:
https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia/swiadczenia