Informacje kontaktowe, przydatne linki

Koordynator ERASMUS ECTS (kierunki Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka)

dr inż. Jan Lamperski

email: jan.lamperski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 3863, 665 3809

 

Koordynator ERASMUS ECTS (kierunki Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja)

 

dr hab. inż. Marek Mika

email: marek.mika@put.poznan.pl

 

Dziekanat – współpraca międzynarodowa

Anna Pawlaczyk

tel.:  61 665 2290

email: anna.pawlaczyk@put.poznan.pl

czas pracy: poniedziałki, środy 10-15, wtorki 8-11.

 

Kod ID ERASMUS:                 PL POZNAN02

Numer Karty ERASMUS:               EUC 70647

(ERASMUS University Charter)

Koordynator Uczelniana Programu ERASMUS+

https://www.put.poznan.pl/pl/wymiana-studencka/erasmus

Mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz (Magdalena.Zawirska-Wolniewicz@put.poznan.pl)

erasmus@put.poznan.pl

 

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

(budynek rektoratu, parter)

tel.: 61 665 3544  (oraz -3981 M. Zawirska-Wolniewicz)

czas pracy: od wtorku do piątku 7.30-14.30, poniedziałek 12-14.30, środa nieczynne

 

WAŻNE LINKI:

Zdrowie w UE, placówki dyplomatyczne, poradnik „Polak za granicą" i inne

Przed wyjazdem ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia!

Na stronach NFZ znajdziesz informacje o opiece zdrowotnej w kraju, do którego wybierasz się na studia, o opłatach za wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu i innych świadczeniach, jakie przysługują obywatelom UE w ramach publicznej służby zdrowia w danym kraju.
Pamiętaj, że w żadnym kraju w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego nie ma pełnej refundacji wszystkich usług medycznych!
Dowiesz się, jak i gdzie starać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich EU.
Ze stron NFZ pobierzesz formularze odpowiednich wniosków.


Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/new/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/

 

CIEKAWE LINKI:
(praktyki, organizacje studenckie, programy wymiany studentów…)

PLOTEUS: Portal dotyczący możliwości edukacyjnych w Europie, a także staży, praktyk i podejmowania pracy:
http://ec.europa.eu/ploteus/

Ploteus posiada między innymi wyszukiwarkę uczelni realizujących wymianę ERASMUS (opcje wyszukiwania: kierunek studiów, kraj, język):
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=pl


Szukasz nowych kontaktów, możliwości edukacyjnych, praktyk – odwiedź strony stowarzyszeń studentów:


Europejska Przestrzeń Edukacyjna – Kształcenie przez całe życie:

W roku 2007 Unia Europejska rozpoczyna realizację wspólnego programu Lifelong Learning Programme (LLP – Kształcenie przez całe życie), który obejmuje swym działaniem poprzednio oddzielne programy związane z edukacją na różnych poziomach i w różnych obszarach kształcenia, jak np.:

Ogólne informacje o nowym zintegrowanym programie LLP, obejmującym również Erasmusa, znajdują się pod adresem:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
Polska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji gromadzi w swoim nowym portalu wszystkie te unijne programy, pod adresem:
http://www.frse.org.pl

W dziale poświęconym programowi Erasmus można znaleźć sporo informacji dla studentów, m.in. Giełdę Informacji Studentów Erasmusa (GISE) – bazę danych złożoną z wpisów stypendystów Erasmusa, którą można sortować według uczelni uczestniczących w programie. Można też dodać własny wpis.


Inne strony na temat możliwości kształcenia w Europie i na świecie:

 


Jeżeli znajdziesz coś dla siebie ciekawego, doradzimy, jak sfinalizować pomysły:
Jan Lamperski, Polanka 026, jlamper@et.put.poznan.pl.