Data dodania

15.07.2021
Informacje dla nowo przyjętych studentów

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) - studia stacjonarne

Dowód wpłaty w wysokości 22 zł za ELS należy przesłać na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl

Dane do przelewu:
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Nr konta: 36 1090 1362 0000 0001 0343 7715
Kwota: 22,00 PLN
Tytułem: ELS <imię i nazwisko> <kierunek>

Osoby, które posiadają ELS wystawioną przez Politechnikę Poznańską, proszone są o kontakt z dziekanatem na ww. adres e-mail, gdyby pojawiły się problemy z dotychczasową legitymacją.

 

PL