Dziekanat - gdzie załatwiać sprawy
Rodzaje spraw Telefon Pokój Osoba odpowiedzialna

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne

(61) 665 22 95,  (61) 665 34 27

p. 503

mgr Beata Banaszak,  inż. Violetta Frydrychowska

Zaświadczenia, legitymacje

(61) 665 22 95,  (61) 665 34 27

 

p. 503 

mgr Beata Banaszak,  inż. Violetta Frydrychowska

Składanie podań skierowanych do Prodziekanów

(61) 665 22 95,  (61) 665 34 27

p. 503

mgr Beata Banaszak,  inż. Violetta Frydrychowska

Praktyki studenckie

(61) 665 22 95,  (61) 665 34 27

p. 503

mgr Beata Banaszak,  inż. Violetta Frydrychowska

Sprawy Rady Wydziału i Rady Dyscypliny

(61) 665 34 33 

p. 550B 

 mgr Agnieszka Pietraszewska-Jędrzejczak

Sprawy postępowań doktorskich, habilitacyjnych, tytułów naukowych (poddyscyplina Informatyka)

(61) 665 34 33  p. 550B mgr Agnieszka Pietraszewska-Jędrzejczak

Sprawy związane z awansowaniem nauczycieli akademickich (poddyscyplina Informatyka)

(61) 665 34 33  p. 550B mgr Agnieszka Pietraszewska-Jędrzejczak
Sprawy postępowań doktorskich, habilitacyjnych, tytułów naukowych (poddyscyplina Telekomunikacja) (61) 665 34 20 p. 502

mgr Agnieszka Topolska-Cecko

Sprawy związane z awansowaniem nauczycieli akademickich (poddyscyplina Telekomunikacja) 61) 665 34 20 p. 502 mgr Agnieszka Topolska-Cecko

Sprawy związane z planem zajęć i harmonogramem sesji (kierunki: Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja)

(61) 665 34 45

p. 550D

mgr Paulina Filipiak

Rezerwacja sal dydaktycznych na wydziale (kierunki: Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja)

(61) 665 34 45

p. 550D

mgr Paulina Filipiak
Sprawy związane z planem zajęć i harmonogramem sesji (kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka) (61) 665 28 93 p. 550D mgr Renata Grześkowiak
Rezerwacja sal dydaktycznych na wydziale(kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka) (61) 665 28 93 p. 550D mgr Renata Grześkowiak

Sekretarz Dziekana

(61) 554 34 20

p. 502

e-mail: office_cat@put.poznan.pl

 

mgr Agnieszka Topolska-Cecko

Korespondencja wydziałowa

Potwierdzanie delegacji służbowych

Faktur dla studentów i firm za świadczone przez wydział usługi edukacyjne

(61) 665 34 44

p. 550C

mgr Monika Konieczna

Wystawianie umów zlecenie i o dzieło zaliczanych w koszty dydaktyczne i koszty ogólnowydziałowe

Sprawy związane z wydziałowymi systemami informatycznymi

(61) 665 34 34

p. 550D

mgr inż. Piotr Miklosik

Kierownik administracyjny Wydziału Informatyki

(61) 665 34 30

p. 550A

mgr inż. Katarzyna Małkowska