Wydziałowy koordynator ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Jędrzej Musiał
dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof. PP
Wydziałowy koordynator ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
Tytuł / Stopień naukowy: dr hab. inż., prof. PP
Imię: Jędrzej
Nazwisko: Musiał
Telefon: 61 665 30 31
Miejsce pracy: 504 (Piotrowo 3)
e-mail: Jedrzej.Musial@put.poznan.pl
Godziny przyjęć:  

 

Wydziałowy koordynator ds. rozwoju i współpracy z gospodarką w ramach swoich kompetencji jest odpowiedzialny za:

  • Utrzymywanie bazy kontaktów partnerów przemysłowych
  • Pozyskiwanie partnerów przemysłowych do wspólnych/zleconych projektów, w szczególności NCBR, JG i H2020.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków dla powyższych projektów.
  • Wspieranie organizacji konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów we współpracy z przemysłem.
  • Współpraca z prodziekanami ds. dydaktyki w zakresie działalności Rad(y) Pracodawców poszczególnych kierunków.
  • Promocja współpracy z przemysłem wśród pracowników Wydziału.
  • Utrzymanie Portfolio Wydziału dla otoczenia zewnętrznego.
  • Pozyskiwanie sponsorów przemysłowych dla wydarzeń organizowanych na naszym Wydziale.
  • Współpraca z władzami rektorskimi, w szczególności z prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz prorektorem ds. nauki.
  • Promowanie przedsiębiorczości wśród pracowników i studentów.