Prodziekan do spraw kształcenia (kierunki: Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja)

Marek Wojciechowski
dr hab. inż. Marek Wojciechowski
Prodziekan ds. kształcenia (informatyka, bioinformatyka, sztuczna inteligencja)
 
Tytuł / Stopień naukowy: dr hab. inż.
Imię: Marek
Nazwisko: Wojciechowski
Telefon: 61 665 34 20
Miejsce pracy: 504 (Piotrowo 3)
e-mail: Marek.Wojciechowski@put.poznan.pl
Godziny przyjęć:  


 

Prodziekan do spraw kształcenia w ramach swoich kompetencji jest odpowiedzialny za:

dotyczy kierunków: Informatyka, Sztuczna Inteligencja i Bioinformatyka

 • Rekrutacja na studia      
 • Spotkania organizacyjne 
 • Programy studiów  
 • Studia indywidualne 
 • Nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem planu zajęć 
 • Ocena zajęć i prowadzących (ankieta) 
 • Plan hospitacji i nadzorowanie jego realizacji 
 • Rejestrowanie na następny semestr  
 • Sprawy bieżące dotyczące procesu kształcenia (zaliczanie semestrów, ustalanie terminu rozliczania semestru, egzaminy komisyjne, ...)
 • Decyzje w sprawach wniosków studentów dotyczące procesu kształcenia (przeniesienia, wznowienia studiów, egzaminy komisyjne itp.)
 • Praktyki studenckie 
 • Koordynacja przygotowań dot. wizytacji PKA  
 • Udział w posiedzeniach Zespołu ds. Kształcenia
 • Wnioski o stypendia MNiSW dla studentów 
 • Kapituła medalu "Wyróżniającemu się absolwentowi PP"
 • Nagrody za dydaktykę
 • Studia podyplomowe  
 • Współpraca z Samorządem Studentów
 • Podpisywanie faktur dot. opłat za studia niestacjonarne
 • Rozpatrywanie podań o rozłożenie opłat za studia niestacjonarne na raty 
 • Podpisywanie wezwań do uregulowania opłat związanych z odbywaniem studiów