Praktyki - informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące praktyk studenckich

Organizację praktyk studenckich reguluje Regulamin Studiów Politechniki Poznańskiej oraz Regulamin Praktyk przyjęty odpowiednią uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP.

Aby umożliwić sprawną współpracę osób poszukujących praktyki lub stażu, z firmami, które mają je do zaoferowania, na Uczelni działa Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (http://www.cpk.put.poznan.pl) – przy wyborze firmy, celem odbycia praktyk, studenci mogą skorzystać z pomocy tego centrum. Na stronie /harmonogramy/praktyki-i-staze/firmy, prezentowana jest lista firm, w których studenci odbywali praktyki w latach ubiegłych.

Praktyki zawodowe stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (patrz - Regulamin Studiów ). Zgodnie z planami studiów dla poszczególnych kierunków na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji praktyki są realizowane w wymiarze 4 tygodni (tj. 20 dni roboczych po 8 godzin – 160 godzin):

 • na studiach I stopnia, na kierunku Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja (również na studiach niestacjonarnych) oraz Teleinformatyka - po 6. semestrze studiów, na kierunku Bioinformatyka po 4. semestrze studiów;
 • na studiach II stopnia: na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka - po 1. semestrze studiów

Praktyki organizuje dziekanat wydziału za pośrednictwem wyznaczonych osób – opiekunów praktyk z poszczególnych Instytutów. Miejsce praktyki powinno odpowiadać charakterowi kierunku studiów (tj. winny to być firmy / instytucje / przedsiębiorstwa z branży IT) oraz powinno gwarantować osiągniecie efektów kształcenia przypisanych do praktyki zawodowej, zdefiniowanych w programie kształcenia (patrz: Studia I i II stopnia -> Programy kształcenia i sylabusy).

Politechnika Poznańska ubezpiecza Studentów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie zbiorowe NNW) na okres trwania praktyk, zgodny z planem studiów. Po tym okresie, jeśli Student wyraża wolę dalszego odbywania praktyk, ubezpiecza się sam, na dowód czego przedkłada opiekunowi praktyk ze strony Uczelni oraz zakładu pracy ważną polisę ubezpieczeniową.

Procedura dot. organizacji praktyk dostępna jest w opcji Procedura i dokumenty.

Uwaga ! Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia roku studiów. 

Opiekunem praktyk dla kierunku Informatyka oraz Bioinformatyka w bieżącym roku  akademickim jest:

 • dr inż. Maciej Machowiak (Maciej.Machowiak@cs.put.poznan.pl)
 • dr inż. Izabela Janicka Lipska (Izabela.Janicka-Lipska@put.poznan.pl) (dla studentów byłego Wydziału Elektrycznego PP)

Opiekunami praktyk dla kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz Teleinformatyka w bieżącym roku  akademickim są:

 • dr inż. Janusz Kleban (Janusz.Kleban@put.poznan.pl)
 • dr hab. inż. Sławomir Hanczewski (Instytut Sieci Teleinformatycznych) - Slawomir.Hanczewski@put.poznan.pl:
  • sem. 6 - Elektronika i Telekomunikacja, Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe,
 • dr inż. Marcin Rodziewicz (Instytut Radiokomunikacji) - Marcin.Rodziewicz@put.poznan.pl:
  • sem. 6 – Teleinformatyka (we współpracy z dr. inż. Markiem Michalskim ),
 • dr inż. Sławomir Michalak (Instytut Telekomunikacji Multimedialnej) - Slawomir.Michalak@put.poznan.pl:
  • sem. 6, Elektronika i Telekomunikacja, Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku;
  • sem. 6, Elektronika i Telekomunikacja, Elektroniczne Systemy Programowalne i Optotelekomunikacja
 • dr inż. Marek Michalski (Instytut Sieci Teleinformatycznych) - Marek.Michalski@put.poznan.pl:
  • sem. 6, Electronics and Telecommunications (j. ang.);
  • sem. 6, Teleinformatyka (we współpracy z dr. inż. Marcinem Rodziewiczem),
 • dr inż. Krzysztof Cichoń (Instytut Radiokomunikacji) - Krzysztof.Cichon@put.poznan.pl:
  • II stopień, sem. 1, Elektronika i Telekomunikacja;
  • II stopień, sem. 1 i 2, Electronics and Telecommunications (j. ang.) ICT
 • dr inż. Michał Maćkowski (Instytut Telekomunikacji Multimedialnej) - Michal.Mackowski@put.poznan.pl:
  • II stopień, sem. 1, Teleinformatyka;
  • sem. 6, studia niestacjonarne, Elektronika i Telekomunikacja. 

Harmonogram studenckich praktyk zawodowych realizowanych na wydziale przedstawia się następująco:

Wybranie przez studentów zakładów pracy, firm, instytucji, w których będą odbywać praktyki oraz zgłoszenie tego odpowiedniemu opiekunowi praktyk

Uwaga !!! w roku akademickim 2021/22:

 • do 17 czerwca br. dla studentów rozpoczynających praktyki w lipcu br.;
 • do 15 lipca br. dla studentów rozpoczynających praktyki w sierpniu br.;
 • do 19 sierpnia br. dla studentów rozpoczynających praktyki we wrześniu br.

Złożenie opiekunowi umowy lub skierowania na praktykę

Co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk.

Uwaga! Opiekun może nie zaliczyć praktyk, jeżeli nie zostanie poinformowany o miejscu ich odbywania przed terminem rozpoczęcia.

Zaliczenie praktyk

do 30 września br.