Data dodania

Nagrody i wyróżnienia pracowników Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

INSTYTUT RADIOKOMUNIKACJI, INSTYTUT SIECI TELEINFORMATYCZNYCH, INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  1. 2017- Paweł Kryszkiewicz
  2. 2015 - Krzysztof Wegner
  3. 2014 - Krzysztof Wegner
  4. 2005-2009 - Marek Domański Program MISTRZ
  5. 2001 - Sławomir Maćkowiak
  6. 2000 - Mariusz Głąbowski
  7. 1999 - Piotr Zwierzykowski
 2. Członkowie Polskiej Akademii Nauk
  1. Hanna Bogucka - Członek Korespondent
 3. Nagrody Polskiej Akademii Nauk
  1. 2019 - Adrian Kliks - Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji „Metody zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów widmowych w przyszłych sieciach bezprzewodowych" (11 grudnia 2019 r.)
  2. 2017 - Krzysztof Cichoń - Nagroda Polskiej Akademii Nauk Oddziału Poznań za najlepszą pracę doktoranta opublikowaną w roku 2016 w obszarze nauk technicznych
  3. 2014- Paweł Kryszkiewicz - Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk Oddziału Poznań za najlepszą pracę doktoranta opublikowaną w roku 2013 w obszarze nauk technicznych
 4. Nagrody Prezesa Rady Ministrów (Premiera RP)
  1. 2005 - A. Dobrogowski, M. Jessa, K. Lange, T. Bilski, M. Kasznia, stopień II w kategorii „Wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne”, za „System wspomagania synchronizacji w sieciach telekomunikacyjnych”
 5. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Edukacji Narodowej)
  1. 2019 - Bartosz Kopras (student pod opieką Filipa Idzikowskiego i Hanny Boguckiej) - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020
  2. 2015 - Olgierd Stankiewicz - Indywidualna nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe
  3. 2012 - M. Głąbowski, M. Stasiak, A. Wiśniewski, P. Zwierzykowski - nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Modelling and Dimensioning of Mobile Wireless Networks: From GSM to LTE”
  4. 2010 - Krzysztof Wesołowski - nagroda MNiSW za osiągnięcia dydaktyczne (książka “Introduction to Digital Communication Systems”, John Wiley & Sons, Chichester 2009, UK)
  5. 2003 - Piotr Zwierzykowski - nagroda za rozprawę doktorską
  6. 2003 - Sławomir Maćkowiak - nagroda za rozprawę doktorską
  7. 2003 - Krzysztof Wesołowski - nagroda MNiSW za osiągnięcia dydaktyczne (książka “Mobile Communication Systems”, John WIley & Sons, Chichester 2002, UK)
  8. 2000 - Jerzy Tyszer - nagroda za podręcznik akademicki “Object-oriented computer simulation of discrete-event systems”, Kluwer Academic Publishers, New York, 1999.
  9. 1999 - Marek Domański, Sławomir Maćkowiak, Adam Łuczak - Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za „Współautorstwo prac badawczych dotyczących przetwarzania i kompresji obrazów".
  10. 1998 (za rok 1997) - M. Jessa, A. Dobrogowski, K. Lange, T. Bilski, M. Kasznia, H. Batycki za “Opracowanie, skonstruowanie oraz wdrożenie systemu pomiarowego SP-2000”.
 6. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  1. 2017 - 2020- Paweł Kryszkiewicz
  2. 2016 - 2019 - Filip Idzikowski
  3. 2012 - Adrian Kliks - trzyletnie stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (przyznanie w 2012, otrzymywanie I.2013 - XII.2015)
  4. 2004 - Adrian Kliks - stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów (roczne)
 7. Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych
  1. Mariusz Głąbowski - przewodniczący Europejskiej Sekcji stowarzyszenia The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers – IEICE, 2015–2017, 2017–2019.
  2. Mariusz Głąbowski - wiceprzewodniczący Europejskiej Sekcji stowarzyszenia The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers – IEICE, 2011–2015.
  3. Piotr Zwierzykowski - przewodniczący Europejskiej Sekcji stowarzyszenia The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers – IEICE, 2019–2021.
  4. Piotr Zwierzykowski - wiceprzewodniczący Europejskiej Sekcji stowarzyszenia The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers – IEICE, 2017–2019.
  5. Piotr Zwierzykowski - sekretarz Europejskiej Sekcji stowarzyszenia The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers – IEICE, 2015–2017.
  6. Piotr Zwierzykowski - Delegate Assembly Regionu (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia) w organizacji EURACON (European Association for Communications & Networking), kadencja 2014-2016.
  7. Wojciech Kabaciński - sekretarz (2001-2003), wiceprzewodniczący (2004-2005) i przewodniczący (2006-2009) Communications Switching and Routing Technical Committee w IEEE Communications Society.
  8. Krzysztof Wegner - współprzewodniczący grupy ekspertów FTV prowadzącej badania nad nowymi technikami kompresji obrazu trójwymiarowego, działającej w międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group) z ramienia ISO/IEC, 2014-2016.
  9. Marek Domański - przewodniczący delegacji Komitetu Normalizacyjnego PKN reprezentujący Polskę w podkomitecie  SC29 ISO/IEC w latach 2002-2020.
  10. Marek Domański - przewodniczący polskiej delegacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN na spotkania robocze międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group) działającej z ramienia ISO/IEC w latach 2002-2016.
  11. Krzysztof Wegner - współprzewodniczący grupy ekspertów MPEG-I prowadzącej badania i prace normalizacyjne w zakresie nowych technik kompresji obrazu przestrzennego, działającej w międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group) z ramienia ISO/IEC, 2016-2018.
  12. Olgierd Stankiewicz - koordynator oprogramowania referencyjnego i badawczego “3D-AVC reference software” międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group), działającej z ramienia ISO/IEC, dla technik kodowania obrazu trójwymiarowego opartych na AVC: ISO/IEC 14496-5:2001/Amd.35:2015, 2012-2015.
  13. Krzysztof Cichoń - członek głosujący w ramach Grupy Standaryzacyjnej “IEEE DySpan-SC 1900.6 on Spectrum Sensing Interfaces and Data Structures for Dynamic Spectrum Access and other Advanced Radio Communication Systems”, 2014-2019.
  14. Adrian Kliks - członek Grupy Standaryzacyjnej IEEE DySPAN Standards Committee (DySPAN-SC); w szczególności w sekcjach IEEE P1900.1 - od 2014 w roli Sekretarza (2014-2016), P1900.5, P1900.6 oraz P1900.7; 2014-2020
  15. Adrian Kliks - członek ciała zarządzającego IEEE Communications Society w ramach Regionu 8 (Europe, Middle-East & Africa Region), rola: Membership Development/Web Visibility Chair, styczeń 2014 r. - grudzień 2016 r.
 8. Członkostwo w zespołach eksperckich
  1. Mariusz Głąbowski - Członek Kapituły Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji odpowiedzialnej za wyróżnianie autorów publikacji popularyzujących wiedzę o technologiach i usługach wpisujących się w ważne obszary współczesnej telekomunikacji, od 2017
  2. Piotr Zwierzykowski - Członek Kapituły Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji odpowiedzialnej za wyróżnianie autorów publikacji popularyzujących wiedzę o technologiach i usługach wpisujących się w ważne obszary współczesnej telekomunikacji, od 2017
  3. Piotr Zwierzykowski - Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, od 2011. Pełnione funkcje: prezes koła przy Politechnice Poznańskiej (od 2011r.), zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego SIT (w kadencjach 2015-2019 oraz 2019-2022), przewodniczenie komisji konkursowej w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji (5 kolejnych edycji od 2015 - 2020), przewodniczenie komisji konkursowej w wielkopolskim konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji (4 edycje): we współpracy z firmą INEA (2012-2014) oraz wspólnie z Mentor Graphics (2015).
  4. Piotr Zwierzykowski, Redaktor statystyczny w czasopiśmie ,,Przestrzenie teorii” wydawanym przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ISSN: 164-6763,
  5. Piotr Zwierzykowski, Członek komitetu redakcyjnego, International Journal On Advances in Telecommunications, IARIA, USA (od 2008),
  6. Piotr Zwierzykowski, Członek komitetu redakcyjnego, Journal of the Institute of Industrial Applications Engineers, Japan (od 2014)
  7. Sławomir Maćkowiak - Sąd Konkursowy Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich Targów Zabezpieczeń Securex - od 2018r;
  8. Piotr Zwierzykowski - arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, 2017-2021.
  9. Mariusz Głąbowski - arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, 2013-2017.
  10. Piotr Zwierzykowski - ekspert Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, od 2016.
  11. Grzegorz Danilewicz - Recenzent wniosków o granty w Unitatea Executaiva Pentru Finantarea Invatamantului Seperior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI (rumuńska agencja rządowa do spraw finansowania szkolnictwa wyższego, badań, rozwoju i innowacji), od 2012.
  12. Mariusz Głąbowski - ekspert Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, od 2011.
  13. Grzegorz Danilewicz - ekspert Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, od 2011.
  14. Grzegorz Danilewicz - Członek Zespołu przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 i 2.2 od czerwca 2009 do marca 2010.
  15. Sławomir Maćkowiak - Komitet Techniczny nr 288 ds. Multimediów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - od 2009r;
  16. Sławomir Maćkowiak - Ekspert Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN - od 2004r;
  17. Mieczysław Jessa - Udział jako ekspert w pracach “Zespołu do Spraw Synchronizacji Sieci Telekomunikacyjnej w Polsce” powołanego przy Ministrze Łączności w latach 1995-1997.
  18. Marek Domański - ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN delegowany na spotkania robocze międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group) działającej z ramienia ISO/IEC w latach 2002-2020.
  19. Olgierd Stankiewicz - ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN delegowany na spotkania robocze międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group) działającej z ramienia ISO/IEC w latach 2007-2018.
  20. Krzysztof Wegner - ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN delegowany na spotkania robocze międzynarodowej grupy ekspertów MPEG (Motion Picture Experts Group) działającej z ramienia ISO/IEC w latach 2008-2018.
  21. Adrian Kliks - Redaktor Naczelny czasopisma Journal of Telecommunications and Information Technology, Wydawca: Instytut Łączności, od 17 lipca 2019 r.
  22. Adrian Kliks - Redaktor Naczelny czasopisma EAI Endorsed Transaction on Wireless Spectrum, Wydawca: EAI, 2 sierpnia 2018
  23. Adrian Kliks - Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Mobile Information Systems, Wydawca: Hindawi, członek Editorial Board (redakcji), od 2017 roku
 9. Wyróżnione prace doktorskie (obecnych pracowników)
  1. 2019 - Dawid Mieloch - Depth Estimation in Free-Viewpoint Television (II Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską za rok 2018 przyznana przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych)
  2. 2018 - Krzysztof Cichoń - Reliable and Energy-Efficient Spectrum Sensing in Cognitive Radio Systems (II Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską za rok 2017 przyznana przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych)
  3. 2016 - Paweł Kryszkiewicz - Pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji technik multimedialnych, organizowanym przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
  4. 2016 - Olgierd Stankiewicz - Pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie przetwarzania obrazów w latach 2014-2015, organizowanym przez Towarzystwo Przetwarzania Obrazów.
  5. 2015 - Olgierd Stankiewicz - Pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji technik multimedialnych, organizowanym przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
  6. 2015 - Filip Idzikowski - niemiecka nagroda KuVS (Kommunikation und Verteilte Systeme) w kategorii “Najlepsza Praca Doktorska” w roku 2014
  7. 2014 - Krzysztof Klimaszewski - Algorytmy kompresji sekwencji wielowidokowych (wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Przetwarzania Obrazów na najlepszą rozprawę doktorską w edycji 2012 - 2013)
  8. 2013 - Paweł Sroka - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych organizowaną przy konferencji KKRRiT’13 we Wrocławiu przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, tytuł pracy: „Resource Allocation Algorithms for Next Generation Wireless Communication Systems”, promotor - prof. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska”
  9. 2012 - Adrian Kliks - I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych organizowaną przy konferencji KKRRiT’12 w Gdaństku przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, “New Transmission and Reception Techniques of the Generalized Multicarrier Signals”, promotor - prof. Hanna Bogucka, Politechnika Poznańska”
  10. 2011 - Maciej Krasicki - Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych (III nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych)
  11. 2003 - Sławomir Maćkowiak - Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych - I miejsce w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską Edycja 2002 Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
  12. 2003 - Sławomir Maćkowiak - Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych - I miejsce w Konkursie na Najlepszą Rozprawę Doktorską z dziedziny Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.
  13. 1989 - Wojciech Kabaciński - Pola komutacyjne o dużym zakresie pojemności zbudowane z komutatorów przestrzenno-czasowych - III nagroda Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 10. Inne nagrody, wyróżnienia i konkursy
  1. Krzysztof Wesołowski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr legitymacji 211-2019-7, 13 maja 2019
  2. Paweł Krieger (student), laureat konkursu “Seeds for the Future” organizowanym przez firmę Huawei, 2019
  3. Piotr Zwierzykowski, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, numer legitymacji 118-2017-36, 19 kwiecień 2017,
  4. Jerzy Tyszer - nagroda specjalna JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2017.
  5. Jerzy Tyszer - artykuł „Embedded deterministic test for low cost manufacturing test” otrzymał nagrodę specjalną przyznaną przez IEEE International Test Conference dla najbardziej wpływowej pracy w testowaniu systemów cyfrowych w latach 2002-2012, 2012.
  6. Jerzy Tyszer - artykuł „Diagnosis of failing scan cells through orthogonal response compaction” otrzymał nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego na konferencji IEEE European Test Symposium, Prague, Czech Republic, 2011.
  7. Jerzy Tyszer - nagroda specjalna JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie testowania układów i systemów cyfrowych, 2010.
  8. Jerzy Tyszer - nagroda “Test of Time” przyznana przez czasopismo „Test and Measurement World” za opracowanie technologii testowania cyfrowych układów scalonych, która przez kolejnych 5 lat pozostaje wiodącym produktem na rynku narzędzi do automatycznego projektowania układów scalonych (wraz z zespołem z firmy Mentor Graphics, USA), 2009.
  9. Jerzy Tyszer - artykuł „High-speed on-chip event counters for embedded systems” otrzymał nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego na konferencji IEEE VLSI Design Conference, New Delhi, India, 2009.
  10. Jerzy Tyszer - nagroda “ The Best in Test Honorable Mention” przyznana przez czasopismo „Test and Measurement World” za opracowanie technologii testowania cyfrowych układów scalonych Xpress (wraz z zespołem z firmy Mentor Graphics, USA), 2008.
  11. Jerzy Tyszer - artykuł „New test data decompressor for low power applications” nominowany do nagrody dla najlepszego artykułu opublikowanego na konferencji IEEE/ACM Design Automation Conference, 2007.
  12. Jerzy Tyszer - artykuł „Embedded deterministic test” otrzymał nagrodę imienia Donalda O. Pedersona dla najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems w latach 2004-2005, 2006.
  13. Jerzy Tyszer - artykuł „Embedded deterministic test for low cost manufacturing test” otrzymał nagrodę specjalną przyznaną przez IEEE International Test Conference z cytowaniem: “the paper which was highly significant at the time it was first presented. The paper influenced a concept in test in 2002. The most significant paper presented at ITC”, 2005.
  14. Jerzy Tyszer - artykuł „Convolutional compaction of test responses” otrzymał nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego na konferencji IEEE International Test Conference, Charlotte, NC, USA, 2004.
  15. Jerzy Tyszer - nagroda specjalna JM Rektora Politechniki Poznańskiej za podręcznik „Technika cyfrowa, zbiór zadań z rozwiązaniami”, 2003.
  16. Jerzy Tyszer - artykuł „Embedded deterministic test for low cost manufacturing testzostał uznany za jeden z dziesięciu najlepszych artykułów opublikowanych na konferencji IEEE International Test Conference, Charlotte, NC, USA, 2003.
  17. Jerzy Tyszer - nagroda “The Hot 100 Products 2001” przyznana przez czasopismo „EDN Access” za opracowanie technologii testowania cyfrowych układów scalonych TestKompress (wraz z zespołem z firmy Mentor Graphics, USA), 2002.
  18. Jerzy Tyszer - nagroda “The Product of the Year” przyznana przez czasopismo „Electronic Products” za opracowanie technologii testowania cyfrowych układów scalonych TestKompress (wraz z zespołem z firmy Mentor Graphics, USA), 2001.
  19. Jerzy Tyszer - nagroda “The Best in Test” przyznana przez czasopismo „Test and Measurement World” za opracowanie technologii testowania cyfrowych układów scalonych TestKompress (wraz z zespołem z firmy Mentor Graphics, USA), 2001.
  20. Jerzy Tyszer - artykuł „Automated synthesis of large phase shifters for built-in self-testzostał uznany za jeden z dziesięciu najlepszych artykułów opublikowanych na konferencji IEEE International Test Conference, Washington, DC, USA, 1998.
  21. Jerzy Tyszer - artykuł „Design of phase shifters for BIST applications” otrzymał nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego na konferencji  IEEE VLSI Test Symposium, Monterey, USA, 1998.
  22. Jerzy Tyszer - artykuł „Arithmetic built-in self-test for high-level synthesis” otrzymał nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego na konferencji  IEEE VLSI Test Symposium, Princeton, USA, 1995.
  23. Sławomir Hanczewski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr legitymacji 155528, 6 kwietnia 2017;
  24. Piotr Zwierzykowski, Medal z okazji 10-lecia pracy w charakterze instruktora Akademii Sieci Cisco, przyznany przez Cisco Systems w 2014,
  25. Piotr Zwierzykowski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, numer legitymacji 133276, 18 kwiecień 2013,
  26. Sławomir Hanczewski, Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2016/2017, wspólnie z M. Stasiakiem, 2015/2016, wspólnie z A. Kaliszanem i M. Stasiakiem;
  27. Piotr Zwierzykowski, nagrody zespołowe J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe, przyznane odpowiednio w latach: 2017/2018 (wspólnie z M. Głąbowskim i M. Sobierajem), 2015/2016 (wspólnie z M. Głąbowskim, S. Hanczewski i M. Stasiakiem), 2014/2015 (indywidualna II stopnia), 2013/2014 (wspólnie z M. Głąbowskim, A. Kaliszanem i M. Stasiakiem), 2012/2013 (wspólnie z M. Głąbowskim, S. Hanczewski i M. Stasiakiem), 2011/2012 (wspólnie z M. Głąbowskim i M. Stasiakiem), 2010/2011 (wspólnie z M. Głąbowskim i M. Stasiakiem), 2008/2009 (wspólnie z M. Głąbowskim, S. Hanczewskim, A. Kaliszanem i M. Stasiakiem), 2007/2008 (wspólnie z M. Głąbowskim i M. Stasiakiem), 2004/2005 (wspólnie z  M. Głąbowskim i M. Stasiakiem).
  28. Piotr Zwierzykowski, nagrody zespołowe J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, przyznane odpowiednio w latach: 2016/2017 (wspólnie z M. Sobierajem), 2015/2016 (wspólnie z M. Głąbowskim), 2012/2013 (wspólnie z M. Głąbowskim).
  29. Piotr Zwierzykowski, nagroda zespołowa I stopnia J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009, za podręcznik „Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych” (wspólnie z M. Głąbowskim, S. Hanczewskim i M. Stasiakiem)
  30. Adrian Kliks, nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Pozańskiej za osiągnięcia naukowe w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019
  31. Adrian Kliks, nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Pozańskiej za osiągnięcia organizacyjne w latach: 2012/2013,
  32. Adrian Kliks, nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Pozańskiej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w latach: 2013/2014, 2015/20162017/2018
  33. Adrian Kliks, zespołowa nagroda rektora Politechniki Poznańskiej pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe („Za zbiór artykułów naukowych opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych z dziedziny telekomunikacji”), 2016
  34. Krzysztof Wegner, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019
  35. Krzysztof Wegner, 2013, Stypendium dla najlepszych doktorantów (pierwsze miejsce w rankingu) w ramach projektu “Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 8.2.2.
  36. Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Marek Domański, nagroda specjalna im. “Kalmana Fazekasa” za najlepszy artykuł prezentowany na International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2013, 7-9 lipiec 2013.
  37. Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji Computer Networks, czerwiec 2013 (wspólnie z Krzysztofem Stachowiakiem), 
  38. Maciej Sobieraj, Maciej Stasiak, Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji Computer Networks, Szczyrk, czerwiec 2012,
  39. Maciej Stasiak, Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji IEEE&IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP), Northumbria University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, lipiec 2010 (wspólnie z Damianem Parniewiczem)
  40. Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji Information Systems Architecture and Technology (ISAT), Szklarska Poręba, wrzesień 2009 (wspólnie z Tomaszem Bartczak i  Maciejem Piechowiakiem) .
  41. Maciej Stasiak, Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji Fifth Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2009), IEEE Computer Society, Venezia, Italy, maj 2009 (wspólnie z Maciejem. Piechowiakiem) .
  42. Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji, 1-st Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech, Poznań, kwiecień 2008 (wspólnie z Maciejem Piechowiakiem, Tomaszem Bartczakiem) .
  43. Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji IEEE The Third International Conference on Networking and Services, Ateny, Grecja, 2007 (wspólnie z Maciejem Piechowiakiem).
  44. Mariusz Głąbowski, Maciej Stasiak, Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji IEEE Advanced International Conference on Telecommunications, Guadeloupe, French Caribbean, luty 2006
  45. Mariusz Głąbowski, Maciej Stasiak, Piotr Zwierzykowski: nagroda dla najlepszego artykułu na konferencji IEEE Asia-Pacific Conference on Communications, Perth, Australia, październik 2005 (wspólnie z Arkadiuszem Wiśniewskim).
  46. Złoty medal w konkursie INNOVATION 2013 organizowanym w ramach 9 targów "TECHNICON-INNOVATION 2013" za system „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”, który został opracowany przez zespół pracowników, doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Gdańsk, 24-25 października 2013
  47. Krzysztof Klimaszewski, Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2019, 2018, 2017, 2014, 2012
  48. Krzysztof Klimaszewski, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne przyznana w roku 2015
  49. Piotr Remlein, Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2017/2018, 2014/2015, 2016/2017, 2013/2014, 2001/2002
  50. Hubert Felcyn (promotor Piotr Remlein), Nagroda za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie telekomunikacji w konkursie organizowanym przez firmę INEA S.A. oraz Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 2015.
  51. Maciej Sobieraj, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 6 kwietnia 2017;
  52. Maciej Sobieraj, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2018/2019;
  53. Grzegorz Danilewicz - wyróżnienie za najlepszy referat na Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w Gliwicach, 2016
  54. Joanna Weissenberg, Indywidualna nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w roku 2015;
  55. Joanna Weissenberg, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019, wspólnie z M. Stasiakiem i S. Hanczewskim;
  56. Remigiusz Rajewski, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2011/2012, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;
  57. Grzegorz Danilewicz, Nagroda indywidualna J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w dydaktyce, 2019
  58. Grzegorz Danilewicz, Nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe – 2015, 2012, 2009, 2008, 2007
  59. Grzegorz Danilewicz, Nagroda indywidualna J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe, 2010
  60. Grzegorz Danilewicz – Medal Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w oświacie i wychowaniu, 2007
  61. Grzegorz Danilewicz, Nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w dydaktyce, 2006
  62. Remigiusz Rajewski, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2013 za zorganizowanie i przeprowadzenie międzynarodowych warsztatów dydaktycznych nt. programowania kart NetFPGA z udziałem wykładowców z Cambridge University;
  63. Remigiusz Rajewski, II nagroda w Konkursie Młodych Autorów za referat przedstawiony na XXX Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 5 września 2014;
  64. Remigiusz Rajewski, III nagroda w Konkursie Młodych Naukowców za referat przedstawiony na XXIX Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 6 września 2013;
  65. Remigiusz Rajewski, III nagroda w Konkursie Młodych Naukowców za referat przedstawiony na XXVIII Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 14 września 2012;
  66. Grzegorz Danilewicz – promotor pracy dyplomowej: Piotr Bagrowski, „Aplikacja do obsługi statystyk w systemie teleinformatycznym”, I nagroda w konkursie firmy INEA i Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie telekomunikacji w 2012 r.
  67. Sławomir Maćkowiak, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr legitymacji 133247, 17 kwietnia 2013;
  68. Michał Maćkowski, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne przyznana w roku 2016
  69. Sławomir Maćkowiak - Laureat konkursu "Polski Wynalazek 2014" organizowanego wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizję Polską SA.’
  70. Sławomir Maćkowiak - Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego Targów TECHNICON-INNOWACJE 2013 (9 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji) dla zespołu badawczego Katedry Telekomunikacji Multimedialnej za system „Automatyczna detekcja zachowań osób dla systemów nadzoru wizyjnego”;
  71. Sławomir Maćkowiak - Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2014, 2017, 2018;
  72. Sławomir Maćkowiak - Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne w latach 2008, 2013, 2018;
  73. Sławomir Maćkowiak - Nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2012/2013 za  konferencję PCS 2012;
  74. Sławomir Maćkowiak - Nagroda zespołowa J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2002;
  75. Sławomir Maćkowiak - II nagroda w Konkursie na Najlepszy Referat Młodych Naukowców na Konferencji Systemy i technologie telekomunikacji multimedialnej STM 2000;
  76. Olgierd Stankiewicz- Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2012, 2014, 2015, 2018;
  77. Wojciech Kapsa (promotor Sławomir Maćkowiak) wyróżnienie w Konkursie Kuźnia Talentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za pracę inżynierską w roku 2010;
  78. Mariusz Głąbowski - Srebrny Krzyż Zasługi – 2017 r.
  79. Adrian Kliks - Brązowy Krzyż Zasługi - 2017 r.
  80. Maciej Stasiak, Mariusz Głąbowski, Sławomir Hanczewski, Piotr Zwierzykowski, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009 I stopnia zespołowa za podręcznik „Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych”, 2009
  81. Mariusz Głąbowski, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2005.
  82. Mariusz Głąbowski - Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,  2017/2018, 2018/2019
  83. Mariusz Głąbowski - Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim: 2012/2013, 2013/2014,  2015/2016, 2017/2018.
  84. Mariusz Głąbowski - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2008 r.
  85. promotor Mariusz Głąbowski, I miejsce dla Huberta Skrukwy za pracę dyplomową pt. „Wirtualne sieci prywatne warstwy trzeciej w technologii IPsec” w konkursie MENTOR 2015 współorganizowanym przez firmę Mentor Graphics, 2015
  86. promotor Mariusz Głąbowski, III miejsce dla Pawła Malaka za pracę dyplomową pt. „Projektowanie Synchronicznych sieci Carrier Ethernet” w Wielkopolskim Konkursie INEA i Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Telekomunikacji w 2014 roku.
  87. Mieczysław Jessa, I Nagroda w Konkursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 1993 roku za artykuł pt. „Synchronizacja sieci ISDN”, zamieszczony w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny nr 5 z 1993 roku (współautor A. Dobrogowski).
  88. Nagroda zespołowa (M. Jessa, A. Dobrogowski, K. Lange, H. Batycki, T. Bilski) Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych stopnia drugiego dla „Wzorca czasu i częstotliwości synchronizowanego sygnałami GPS”, przyznana w ramach konferencji naukowej POLMAN’95 stowarzyszonej z międzynarodowymi targami INFOSYSTEM’95.
  89. Nagroda zespołowa (M. Jessa, A. Dobrogowski, T. Bilski, K. Lange, H. Batycki) Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych stopnia drugiego dla „Systemu pomiarowego SP-2000”, przyznana w ramach konferencji naukowej POLMAN’96 stowarzyszonej z międzynarodowymi targami INFOSYSTEM’96.
  90. Pismo Ministra Łączności z dnia 19.02.1998, skierowane do Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej, z podziękowaniem za udział. Andrzeja Dobrogowskiego i Mieczysława Jessy w pracach Zespołu do Spraw Synchronizacji Sieci Telekomunikacyjnej w Polsce, „wykazaną wiedzę i doświadczenie oraz osobiste zaangażowanie, które umożliwiły z powodzeniem wykonać zadania Zespołu”.
  91. I Nagroda w Konkursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Mieczysława Pożaryskiego za cykl artykułów opublikowanych w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne nr-y 1/1997, 6/1997, 12/1997 W skład nagrodzonego zespołu weszli: A. Dobrogowski, M. Jessa, M. Kasznia, K. Lange – wszyscy z Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, oraz M. Wolf z firmy ALCATEL SEL w Stuttgarcie.
  92. Nagroda Zespołowa (M. Jessa, A. Dobrogowski, K. Lange, T. Bilski, M. Kasznia, H. Batycki) Ministra Edukacji Narodowej za rok 1997 (przyznana w 1998 roku) za opracowanie, skonstruowanie oraz wdrożenie systemu pomiarowego SP-2000.
  93. Wyróżnienie redakcji miesięcznika INFOTEL – zespołowe (A. Dobrogowski, M. Jessa, K. Lange, T. Bilski, M. Kasznia, H. Batycki) za „System pomiarowy do badania sygnałów taktowania i synchronizacji”. II edycja konkursu o LAUR INFOTELA, 2000.
  94. Wyróżnienie redakcji miesięcznika INFOTEL – zespołowe (A. Dobrogowski, M. Jessa, K. Lange) w konkursie Infotela za wdrożenie do produkcji dystrybutorów sygnałów taktowania i synchronizacji DST-16 i DST-8. III edycja konkursu o LAUR INFOTELA, 2000.
  95. Jubileuszowy „Diament Przeglądu Telekomunikacyjnego” dla Andrzeja Dobrogowskiego i dr-a Mieczysława Jessy „Za wyróżniające się publikacje zamieszczone w Przeglądzie Telekomunikacyjnym”, 2003.
  96. Nagroda zespołowa (A. Dobrogowski, M. Jessa, K. Lange, T. Bilski, M. Kasznia) Prezesa Rady Ministrów st. II w kategorii „Wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne”, za „System wspomagania synchronizacji w sieciach telekomunikacyjnych”, 2005.
  97. Mieczysław Jessa, Nagrody J. M. Rektora za działalność naukową przyznane w latach 2002, 2010 i 2016.
  98. Mieczysław Jessa, Srebrny Krzyż Zasługi, 25.11.2002 r.
  99. Rafał Krenz, Brązowy Krzyż Zasługi, 22.11.2004
  100. Rafał Krenz, Nagrody J.M. Rektora PP za osiągnięcia organizacyjne przyznane w latach 2018, 2012
  101. Maciej Krasicki - I nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2015 za referat “System PA-BICM-ID z niejednoznacznym odwzorowaniem bitów w punkty konstelacji QPSK”, 2015
  102. Maciej Krasicki - wyróżnienie w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2011 za referat “Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji odwzorowania ciągów binarnych w punkty konstelacji w systemie BI-STCM-ID”, 2011
  103. Maciej Krasicki - I nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2010 za referat “Zastosowanie schematu transmisji wieloantenowej Boosted-OFDM w systemach WLAN”, 2010
  104. Maciej Krasicki - I nagroda w konkursie na najlepszy referat napisany przez młodego uczestnika na XXV Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki za referat “Zastosowanie dywersyfikacji przestrzennej z opóźnieniem cyklicznym sygnałów w systemach WLAN 802.11n”, 2009
  105. Damian Karwowski, Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2018/2019.
  106. Damian Karwowski, Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za wysoką ocenę działalności dydaktycznej, uzyskaną podczas „ankietyzacji” w 2018 roku.
  107. Damian Karwowski, Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2017/2018.
  108. Damian Karwowski, Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2016/2017.
  109. Damian Karwowski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, rok 2017.
  110. Damian Karwowski, Promotor dyplomowej pracy inżynierskiej autorstwa Piotra Andrałojcia pt. „Synchronizacja aparatów słuchowych dla poprawy rozumienia mowy” (luty 2017r.). Praca została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę inżynierską zrealizowaną w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2016/2017.
  111. Damian Karwowski, Promotor dyplomowej pracy inżynierskiej autorstwa Pawła Lebiody pt. „Koder M-JPEG w technologii CUDA” (2012r.). Praca została wyróżniona przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (Rada w Poznaniu) w konkursie „Wyróżniająca się praca dyplomowa w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług” w 2013 roku.
  112. Damian Karwowski, Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2012/2013.
  113. Damian Karwowski, Laureat prestiżowego konkursu LIDER IV organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – lipiec 2013r.
  114. Damian Karwowski, Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2008/2009.
  115. Damian Karwowski, III nagroda w Konkursie Młodych Naukowców za referat „Ulepszone adaptacyjne kodowanie arytmetyczne w standardzie H.264/AVC” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2009. Nagroda przyznana przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.
  116. Mariusz Żal, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2007/2008, 2014/2015, 2018/2019,
  117. Mariusz Żal, Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 20012/2013.
  118. Tomasz Grajek - Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019;
  119. Tomasz Grajek - Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne w latach: 2013, 2018;
  120. Tomasz Grajek - Najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie przetwarzania obrazów w latach 2010-2011, Towarzystwo Przetwarzania Obrazów, 25 września 2012, Warszawa.
  121. Tomasz Grajek - Trainee Grant Award, COST Action IC1105 w latach: 2014, 2015;
  122. Janusz Kleban - Medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego za upowszechnianie wiedzy o społeczeństwie informacyjnym; medal przyznało: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Zarząd Główny SEP (2013).
  123. Janusz Kleban -  Srebrny Krzyż Zasługi, nr legitymacji 285-2002-53, 25 listopada 2002 r.
  124. Dawid Mieloch - II nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016 za referat “Segmentacja obrazu w estymacji map głębi”, 2016
  125. Agnieszka Wardzińska - Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2010.
  126. Krzysztof Wegner- Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne przyznane w latach: 2017/2018;
  127. Krzysztof Wegner- Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe przyznane w latach: 2011/2012 2013/2014, 2016/2017;
  128. Krzysztof Wegner- Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywne i skuteczne działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe w roku akademickim: 2014/2015.
  129. Krzysztof Wegner - Trainee Grant Award, COST Action IC1105 w latach: 2013, 2015;
  130. Karolina Lenarska - II nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2013 za referat “Analiza wydajności techniki MU-MIMO w systemie LTE-Advanced dla modelu kanału radiowego IMT-Advanced”, 2013;
  131. Karolina Lenarska - I nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2011 za referat “Odbiornik MIMO dla systemu 3GPP LTE”, 2011;
  132. Łukasz Kułacz - I nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2019 za referat “Gęsta sieć bezprzewodowa inspirowana układem nerwowym”, 2019
  133. Łukasz Kułacz - II nagroda w konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji edycja 2018 za pracę pt. “System dynamicznego przydziału widma oparty na bazie danych środowiska radiowego”, 2018
  134. Bartosz Bossy - I nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2018 za referat “Optymalizacja efektywności energetycznej dla sieci połączeń radiowych z przekaźnikami”, 2018
  135. Bartosz Bossy - II nagroda w konkursie dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2017 za referat “Optymalizacja efektywności energetycznej systemu LTE dla łącza w dół“, 2018
  136. Marcin Rodziewicz, Nagroda J.M. Rektora PP za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018
  137. Paweł Kryszkiewicz- II nagroda w Konkursie Młodych Autorów za referat „Kształtowanie widma sygnału w systemie radia kognitywnego wykorzystującego modulację OFDM” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 8-10 czerwca 2011.
  138. Paweł Kryszkiewicz - Best paper: Paul D Sutton, Timothy K. Forde, Justin Tallon, Jose Ribeiro, Paulo Marques, Pawel Kryszkiewicz, “The FP7 CogEU TV White Space Radio Transceiver”, SDR-WInnComm 03/2014 Schaumburg, Illinois,
  139. Paweł Kryszkiewicz- II nagroda w Konkursie Młodych Autorów za referat  „Nowa metoda redukcji interferencji w systemie radia kognitywnego z techniką NC-OFDM wykorzystującą informację kontekstową” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11-13 czerwca 2014.
  140. Paweł Kryszkiewicz- Tytuł „Distinguished Researcher” przyznawany corocznie przez środowisko sieci doskonałości Newcom# składającego się z 21 instytucji z całej Europy, 14 październik 2015
  141. Adrian Kliks - Tytuł „Distinguished Researcher” przyznawany corocznie przez środowisko sieci doskonałości Newcom# składającego się z 21 instytucji z całej Europy, 14 październik 2015
  142. Paweł Kryszkiewicz - Nagroda za osiągnięcia naukowe w roku 2014/2015 przyznana przez Rektora Politechniki Poznańskiej, 2 października 2015
  143. Paweł Kryszkiewicz - Nagroda za osiągnięcia naukowe w roku 2015/2016 przyznana przez Rektora Politechniki Poznańskiej, 2 października 2016
  144. Paweł Sroka - promotor dyplomowej pracy inżynierskiej autorstwa Pawła Kriegera pt. „Usługa dystrybucji informacji lokalnej w prywatnej sieci WiFi” (2019r.). Praca została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Telekomunikacji w 2019 roku.
  145. Paweł Sroka - Nagrody J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne w latach 2011/2012, 2012/2013 i 2016/2017;
  146. Paweł Sroka - nagroda w Konkursie na Najlepszy Referat zaprezentowany na XXX Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2014) za referat „Minimalizacja interferencji międzykomórkowej w bezprzewodowej sieci wielopoziomowej przy użyciu równowagi korelacyjnej i algorytmu uczącego regret-matching”, 3-5 września 2014
  147. Paweł Sroka - wyróżnienie w Konkursie na najlepszt referat napisany przez młodego uczestnika KSTiT’2008 za referat „Przydział zasobów w bezprzewodowym systemie OFDMA WINNER z wykorzystaniem funkcji użyteczności” przedstawiony na Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 10-12 września 2008.
  148. Paweł Sroka - wyróżnienie w Konkursie Młodych Naukowców prezentujących swoje prace w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2008 za referat „Analiza algorytmów przydziału zasobów w systemie mikrokomórkowym 4G WINNER”, 9-11 kwietnia 2008.
  149. Adrian Kliks, Nagroda za najlepszy artykuł w sekcji: „Nowoczesna inżynieria elektryczna i inżynieria informacji” podczas III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech2009, 19-21 Maja 2010, Poznań, Polska

INSTYTUT INFORMATYKI

Godność i insygnia Oficera Francuskich Palm Akademickich

 • 2022 - R. Słowiński
Officiers des Palmes Academiques

Doktoraty Honoris Causa

 • 2014 - J.Węglarz - Politechnika Śląska
 • 2009 - J.Węglarz - Uniwersytet Zielonogórski
 • 2008 - J.Węglarz - Politechnika Gdańska
 • 2008 - J.Węglarz - Uniwersytet Śląski
 • 2008 - R.Słowiński - Uniwersytet Techniczny w Chanii na Krecie
 • 2006 - J.Węglarz - Politechnika Poznańska
 • 2006 - J.Błażewicz - Universtaet Siegen, Niemcy
 • 2005 - J.Węglarz - Politechnika Częstochowska
 • 2002 -J.Węglarz - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 2001 - R.Słowiński - University Paris Dauphine, France
 • 2001 -J.Węglarz - Politechnika Szczecińska
 • 2000 - R.Słowiński - Faculte Polytechnique de Mons, Belgia

prof_roman_slowinski

Zdjęcia z uroczystości nadania Prof. Romanowi Słowińskiemu tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki w Mons (Belgia), 25 września 2000 r.

prof_jan_weglarz
 
 
Zdjęcia z uroczystości nadania Prof. Janowi Węglarzowi tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 16 październik 2002r
 
 
prof_jan_weglarz_2
Zdjęcie z uroczystości nadania Prof. Janowi Węglarzowi tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 12 czerwca 2014r
 

Złoty medal EURO – Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych

 • 1991 - J.Błażewicz, R.Słowiński, J.Węglarz 

Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – tzw. „Polski Nobel”

 • 2000 - J.Węglarz
 • 2005 - R.Słowinski

Nagroda Copernicus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • 2012 – J. Błażewicz,

Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • 2022 - M. Tomczyk, S. Swat
 • 2019 - K. Ciomek
 • 2018 - P. Liskowski
 • 2017 – T. Pawlak
 • 2016 – D. Brzeziński
 • 2014 – M. Kadziński
 • 2014 – P.T.Wojciechowski
 • 2013 – M. Kadziński
 • 2012 – W. Kotłowski (laureat w konkursie Homing Plus, 2012-2014)
 • 2011 – K. Dembczyński (laureat w konkursie Homing Plus, 2012-2014)
 • 2012 – W. Jaśkowski
 • 2004 - M. Komosiński
 • 2003 - B. Walter
 • 2001 - M. Kasprzak, M. Sterna
 • 1999 - G. Waligóra
 • 1995 - M. Hapke
 • 1994 - A. Jaszkiewicz
 • 1993 - M. Drozdowski, J. Stefanowski

Laureaci konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na trzyletnie subsydia dla uczonych

 • 2001 - R.Słowiński

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 • J.Węglarz - członek rzeczywisty
 • J .Błażewicz - członek rzeczywisty
 • R.Słowiński - członek rzeczywisty, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (2019-2022)

Nagrody Polskiej Akademii Nauk (przykłady)

 • 2020 - M. Antczak, nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawana przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl prac przedstawiający efektywne algorytmy i metody dla wyzwań bioinformatyki strukturalnej
 • 2018 – K. Ciomek, Nagroda Polskiej Akademii Nauk (O/Poznań) dla młodych naukowców na najlepszą pracę naukową w dziedzinie nauk technicznych
 • 2017  –  M. Szachniuk, nagroda od Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl prac „Oryginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA”
 • 2016  –  M. Kadziński, nagroda od Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl artykułów „Oryginalna metodyka komputerowego wspomagania decyzji oparta na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań”
 • 2016  –  R.Słowiński, nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk za opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu.
 • 2013 – M. Kadziński, Nagroda Polskiej Akademii Nauk (O/Poznań) dla młodych naukowców na najlepszą pracę naukową w dziedzinie nauk technicznych
 • 2013  –  P.Formanowicz, nagroda od Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl artykułów „Informatyczne modele procesów biologicznych”.
 • 2017 – P. Liskowski, wyróżnienie w obszarze nauk technicznych w V edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą pracę badawczą
 • 2016 – T. Pawlak, I nagroda w konkursie Polskiej Akademii Nauk, Oddziału w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant, za pracę pt. Semantic backpropagation for designing search operators in genetic programming.
 • 2015 – D. Brzeziński , laureat konkursu na najlepszą pracę badawczą w naukach technicznych, której wiodącym autorem doktorant (Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu)
 • 2009 - P.T. Wojciechowski nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę "Language Design for Atomicity, Declarative Synchronization and Dynamic Update in Communicating Systems".
 • 2008 - M.Sterna nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę "Late Work Scheduling in Shop Systems"
 • 2005 - M.Kasprzak nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę "Combinatorial Models and Methods for Reading Genomic Sequences"
 • 2002 - J.Stefanowski nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę "Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy"
 • 1999 - M. Drozdowski nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę "Selected problems of scheduling tasks in multiprocessor computer systems"
 • 1996 - J. Nawrocki nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę "Projektowanie i optymalizacja dynamicznego przydziału pamięci dla systemów czasu rzeczywistego"

Nagroda Prezesa Rady ministrów (dawniej Premiera RP)

 • 2018 – M. Kadziński za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
 • 2018 – M. Melosik za wyróżnioną rozprawę doktorską
 • 2007 - P.Formanowicz za pracę habilitacyjną
 • 2001 - G.Waligóra za pracę doktorską
 • 2000 - M.Kasprzak za pracę doktorską
 • 1998 - M.Drozdowski za pracę habilitacyjną
 • 1996 - A.Jaszkiewicz za pracę doktorską

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej Edukacji Narodowej)

 • 2018 - M. Kadziński - nagroda indywidualna za osiągniecia naukowe I stopnia
 • 2016 – D. Brzeziński - nagroda indywidualna za osiągniecia naukowe II stopnia
 • 2014 - Sz.Wąsik - nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 2013 - M. Kadziński, nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 2004 - K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, W. Wróblewski nagroda zespołowa za książkę pt. Modelowanie i sterowanie robotów, Wydawnictwo Naukowe PWN,2003
 • 2009 - P.T. Wojciechowski, nagroda indywidualna za pracę habilitacyjną
 • 2001 - K.Krawiec - nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 1996 - A.Jaszkiewicz - nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 1995 - J.Stefanowski - nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 1993 - R.Słowiński, J.Stefanowski, A.Jaszkiewicz, nagroda zespołowa za wyniki badań naukowych

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

 • 2020-2022 – M. Antczak
 • 2013-2016 – M. Kadziński
 • 2014 – J. Marszałkowski
 • 2011-2014 – W. Kotłowski
 • 2011-2013 – K. Dembczyński

Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych

 • Krzysztof Kozłowski, Przewodniczący Oddziału Robotics and Automation Polskiej Sekcji IEEE (od 2014)
 • Paweł Pawłowski, Koordynator współpracy z oddziałami Polskiej Sekcji IEEE (od 2016)
 • Maciej Michałek, Sekretarz i skarbnik Polskiej Sekcji IEEE Robotics & Automation Society (od 2016)
 • Krzysztof Krawiec, Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE Computational Intelligence Society (od 2013)
 • Adam Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji IEEE (od 2016)
 • Roman Słowiński, Fellow of the IEEE Computational Intelligence Society (od 2016)
 • Roman Słowiński, Fellow & Advisory Board Member, International Rough Set Society (od 2015)
 • Roman Słowiński, członek International Activities Committee of INFORMS (od 2012)
 • Roman Słowiński, reprezentant RP w TC12 Artificial Intelligence of IFIP (od 2012)
 • Jacek Błażewicz, wiceprezydent IFORS (od 2014)
 • Jacek Błażewicz, Honorary Coordinator Working Group on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine of EURO (od 2016)
 • Jerzy Nawrocki, Councillor of IFIP (od 2013)
 • Agnieszka Ławrynowicz, W3C Machine Learning Schema Community Group Chair (od 2015)

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Maciej Drozdowski, Zespół ds Nagród MNiSW (od 2016)
 • Krzysztof Kozłowski, Polska Komisja Akredytacyjna, Zespół Nauk Technicznych (od 2014)
 • Jerzy Stefanowski, ERA-NET CHIST-ERA Evaluation Board (od 2014)
 • Małgorzata Sterna, Polska Komisja Akredytacyjna, Zespół Nauk Technicznych (od 2014)
 • Roman Słowiński, członek panelu PE6 Computer Science ERC (od 2009)
 • Agnieszka Ławrynowicz, COST Association Expert (od 2015)
 • Robert Wrembel, Polska Komisja Akredytacyjna, Zespół Nauk Technicznych (od 2014)
 • Szymon Wąsik, , ERA-NET CHIST-ERA Evaluation Board (od 2014)
 • Szymon Wąsik, TUR2plus2 German-Turkish Research Programme Evaluation Board  (od 2015)
 • Szymon Wąsik, German-Egyptian Research Fund GERF Evaluation Board  (od 2015)
 • Mikołaj Morzy, Zespół Stały ST6 Narodowego Centrum nauki (od 2016)
 • Mikołaj Morzy, Zespół Ekspertów ST6 Narodowego Centrum nauki (od 2013)
 • Andrzej Jaszkiewicz, Zespół Ekspertów ST6 Narodowego Centrum nauki (od 2013)
 • Andrzej Jaszkiewicz, Zespół Programu „Mobilność Plus” MNiSW (od 2015)
 • Zbyszko Królikowski, Polska Komisja Akredytacyjna, Zespół Nauk Technicznych – członek i ekspert (od 2015)
 • Krzysztof Krawiec, ekspert Natural Sciences and Engineering Research Council NSERC (Kanada), (od 2014)
 • Krzysztof Krawiec, ERA-NET CHIST-ERA Evaluation Board (od 2014)
 • Krzysztof Krawiec, Komitet Informatyki PAN
 • Krzysztof Krawiec, ekspert The Leverhulme Trust (Wielka Brytania), (od 2016)

Wyróżnione prace doktorskie

 • 2018 - T.Żok, wyróżnienie w XV edycji konkursu "Nagroda Miasta Poznania za najlepszą pracę doktorską"
 • 2018 - J. Balcerek, wyróżnienie w XIV edycji konkursu "Nagroda Miasta Poznania za najlepszą pracę doktorską"
 • 2016 – T. Pawlak, wyróżnienie w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji
 • 2016 - M. Szeląg, wyróżnienie w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji
 • 2016 - M. Szubert, I nagroda w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji
 • 2015 – T. Głowacki,  I nagroda Miasta Poznania za najlepszą pracę doktorską: „Zastosowanie metod opartych na teorii grafów do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych", promotor: dr hab. inż. Piotr Formanowicz, prof. PP
 • 2016 – D. Brzeziński, I nagroda w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na najlepszą polską pracę doktorską
 • 2014 - M.Kadziński, wyróżnienie w X edycji konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"
 • 2013 - M. Kadziński, Światowa nagroda za pracę doktorską (MCDM Doctoral Dissertation Award) przyznana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji.
 • 2013 - M. Kadziński, Europejska nagroda (top 3) za pracę doktorską (EURO Doctoral Dissertation Award) przyznana przez Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Badań Operacyjnych EURO.
 • 2011 - Agnieszka Rybarczyk, Nagroda w konkursie PTBI na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki za pracę pt. "Algorithmic aspects of RNA degradation process", promotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz i prof. dr hab. inż. Marek Figlerowicz
 • 2010 - W.Jaśkowski, wyróżnienie w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji.
 • 2006 - M.Szachniuk, Europejska nagroda za pracę doktorską (European Doctoral Dissertation Award) przyznana przez Europejskie stowarzyszenie Towarzystw Badań Operacyjnych EURO.
 • 2001 - K.Krawiec, J.Jelonek – (I nagroda ex aequo), P.Formanowicz (wyróżnienie) w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Fundację Krzewienia Nauk Systemowych, Polskiej Akademii Nauk.
 • 2001 - K.Krawiec, konkurs Towarzystwa Przetwarzania Obrazów na najlepszą rozprawę doktorską.

Inne nagrody, wyróżnienia i konkursy (przykłady)

 • 2019 – M. Antczak, Nagroda naukowa Polityki w dziedzinie nauk technicznych
 • 2018 - D. Brzeziński, R. Wrembel - stypendyści programu im. Bekkera - NAWA
 • 2018 - Instytut Informatyki uzyskał nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności w kategorii: Innowacyjny Instytut za projekt „Genomiczna Mapa Polski ”
 • 2018 – R. Wrembel, nagroda Ambasadora Kongresów Polskich
 • 2018 – J. Weglarz,  EURO Distinguished Service Medal Award
 • 2018 – R. Słowiński, tytuł „Honorary Professor” nadany przez senat Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Chiny
 • 2018 – R. Słowiński, tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”, przyznany przez Radę Stołecznego Miasta Poznania
 • 2018 – J. Błażewicz, A. Marciniak, J. Nawrocki, M. Stroiński, J. Węglarz, medal 70-lecia polskiej informatyki przyznany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej informatyki przez Kapitułę medalu 70-lecia polskiej informatyki PTI
 • 2018 – M. Kadziński oraz K. Ciomek, nagroda Omega Best Paper Award 2018 przyznana przez czasopismo Omega – The International Journal of Management Science za publikację „Heuristics for prioritizing pair-wise elicitation questions with additive multi-attribute value models“
 • 2018 – M. Kadziński, nagroda dla najlepszego recenzenta Omega Best Reviewer Award 2018
 • 2018 – M. Kadziński, nagroda MCDM Junior Researcher Best Paper Award (top 3) przyznana przez sekcję Multiple Criteria Decision Making amerykańskiego stowarzyszenia badań operacyjnych INFORMS za publikację „Application of a novel PROMETHEE-based method for construction of a group compromise ranking to prioritization of green suppliers in food supply chain”
 • 2018 – M. Kadziński, Nagroda naukowa Polityki w dziedzinie nauk technicznych
 • 2018 – A. Urbaniak – nominacja do Kapituły Złotego Medalu na MTP POL_EKO
 • 2017 – R. Słowiński, godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” i statuetka „Złotego Hipolita”, przyznana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
 • 2017 – M. Kadziński, nagroda dla najlepszego recenzenta Group Decision and Negotiation Best Reviewer Award 2017
 • 2017 – T. Pawlak, stypendium Naukowego Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia
 • 2017 – J. Marszałkowski, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii kultura cyfrowa
 • 2016 – R. Słowiński, nagroda za najlepszą pracę ("Robust ordinal regression for decision under risk and uncertainty") opublikowaną w czasopiśmie "Journal of Business Economics" (Springer) w 2016r.
 • 2014 – M. Kadziński oraz R. Słowiński, nagroda Best Paper Award JRS 2014 za najlepszy artykuł opublikowany w ramach międzynarodowej konferencji Joint Rough Set Symposium 2014 (Madryt, Grenada, Hiszpania) za publikację „Robust Ordinal Regression for Dominance-Based Rough Set Approach under Uncertainty”
 • 2013 – R. Słowiński, Członek Europejskiej Akademii Nauk „Academia Europaea”, sekcja Informatics
 • 2012-2018 – M. Kadziński, nagroda dla najlepszego recenzenta European Journal of Operational Research Best Reviewer Award (7-krotnie)
 • 2003 – R. Słowiński, Nagroda Naukowa miasta Poznania
 • 2016 – T. Żok, stypendium Naukowego Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia badawcze
 • 2016 – R. Słowiński, tytuł "Fellow" organizacji inżynierskiej IEEE za “contributions to dominance-based rough set theory, robust ordinal regression and preference learning”
 • 2015 – R. Słowiński, tytuł "Fellow" towarzystwa naukowego International Rough Set Society
 • 2015 - Kotłowski, W. i Dembczyński, K., praca wyróżniona jako najlepszy artykuł (ang. the best paper award) na azjatyckiej konferencji uczenia maszynowego (Asian Conference on Machine Learning): Kotłowski, W. i Dembczyński, K., Surrogate regret bounds for generalized classification performance metrics. W Holmes, G. i Liu, T.-Y., redaktorzy, Asian Conference on Machine Learning, wolumen 45 Proceedings of Machine Learning Research, strony 301-316. PMLR
 • 2012 - Dembczyński, K, praca wyróżniona jako najlepszy artykuł (ang. the best paper award) na europejskiej konferencji sztucznej inteligencji (European Conference on Artificial Intelligence):  Dembczyński, K., Waegeman, W., i Hüllermeier, E. (2012). An analysis of chaining in multi-label classification. W Proceedings of the 20th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2012), wolumen 242 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, strony 294-299. IOS Press
 • 2012 - Dembczyński, K., wyselekcjonowany artykuł jako godny uwagi w Informatyce (ang. notable paper in computing) przez ACM Computing Reviews: Dembczyński, K., Waegeman, W., Cheng, W., i Hüllermeier, E. (2012). On loss minimization and label dependence in multi-label classification. Machine Learning, 88:5-45
 • 2012 - K. Dembczyński, drugie miejsce w konkursie JRS 2012 Data Mining Competition: Topical Classification of Biomedical Research Papers zorganizowanym przy konferencji Joint Rough Set Symposium 2012, Chengdu, Chiny: A. Jaroszewicz (student PP), K. Dembczyński (pracownik PP), W. Cheng, W. Waegeman, E. Hüllermeier.
 • 2010 - R.Wrembel, IBM Faculty Award.
 • 2009 – Sz. Wąsik, IEEE MGA Award za organizację konkursu studenckiego IEEExtreme, USA
 • 2008 - A.Urbaniak, nagroda specjalna Aquarina im. doc. dr Krzysztofa Lipińskiego przyznana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz SEEN Technologie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Ochrony Środowiska Naturalnego
 • 2008 - Zespół z zakładu ISWD, pod kierunkiem dra J.Jelonka, wyróżnienie w kategorii "Systemy obsługi pasażerów", na targach TRANSEXPO w Kielcach.
 • 2007 - W.Jaśkowski, K.Krawiec, B.Wieloch wygrali konkurs Ant Wars
 • 2007 - K.Dembczyński, W.Kotłowski i M.Sydow (ostatnia osoba z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych) wygrali konkurs Knowledge Discovery Challenge organizowany w ramach konferencji ECML/PKDD'2007.
 • 2006 - J.Błażewicz, Nagroda Naukowa Miasta Poznania
 • 2006 - M.Miłostan, B.Walter, Stypendium Naukowe Miasta Poznania.
 • 2006 - A.Ławrynowicz, nagroda za najlepszy poster "Pattern discovery from ABoxes of OWL DLP knowledge bases" na szkole Fourth Summer School (SSSW'06) (Cercedilla, Hiszpania), oraz nagroda za projekt zespolowy (razem z: Eva Blomqvist - Jönköping University, Sweden, Tamas Hauer - CERN, Andriy Nikolov - Open University, UK, Jetendr Shamdasani - CERN).
 • 2004 - prof. K. Kozłowski, stanowisko profesora honorowego szkoły wyższej Budapest Tech.
 • 2004 - Projekt Carrot2, specjalna nagroda dla narzędzi badawczych w konkursie European Academic Software Award (EASA) 2004
 • 2000 - zespół prowadzony przez M.Drozdowskiego, II miejsce w konkursie "Ekonomia internetowa na polskich uczelniach" organizowanym przez Intela i Prezydenta RP.
 • 1999 - M.Komosiński, 5th European Conference on Artificial Life Research Award. Nagroda przyznawana młodym badaczom za wybitne prace z dziedziny sztucznego życia.
PL