Prodziekan do spraw kształcenia (kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka)

Grzegorz Danilewicz
prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz
Prodziekan ds. kształcenia (elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka)
Tytuł / Stopień naukowy: prof. dr hab. inż.
Imię: Grzegorz
Nazwisko: Danilewicz
Telefon: 61 665 34 47
Miejsce pracy: 504 (Piotrowo 3)
e-mail: grzegorz.danilewicz@put.poznan.pl
Godziny przyjęć:

środa 8:00-9:00 

aktualnie dyżur mailowy

 

Prodziekan do spraw kształcenia w ramach swoich kompetencji jest odpowiedzialny za:

dotyczy kierunków: Elektronika i telekomunikacja oraz Teleinformatyka    

 • Rekrutacja na studia      
 • Spotkania organizacyjne 
 • Programy studiów  
 • Studia indywidualne 
 • Nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem planu zajęć 
 • Ocena zajęć i prowadzących (ankieta) 
 • Plan hospitacji i nadzorowanie jego realizacji 
 • Rejestrowanie na następny semestr  
 • Sprawy bieżące dotyczące procesu kształcenia (zaliczanie semestrów, ustalanie terminu rozliczania semestru, egzaminy komisyjne, ...)
 • Decyzje w sprawach wniosków studentów dotyczące procesu kształcenia (przeniesienia, wznowienia studiów, egzaminy komisyjne itp.)
 • Praktyki studenckie 
 • Koordynacja przygotowań dot. wizytacji PKA  
 • Udział w posiedzeniach Zespołu ds. Kształcenia
 • Wnioski o stypendia MNiSW dla studentów 
 • Kapituła medalu "Wyróżniającemu się absolwentowi PP"
 • Nagrody za dydaktykę
 • Studia podyplomowe  
 • Współpraca z Samorządem Studentów
 • Podpisywanie faktur dot. opłat za studia niestacjonarne
 • Rozpatrywanie podań o rozłożenie opłat za studia niestacjonarne na raty 
 • Podpisywanie wezwań do uregulowania opłat związanych z odbywaniem studiów