Data wydarzenia

University of Maribor – szkoła letnia dla EUNICE

Zapraszamy zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w szkole letniej programu Cyber F IT pt. „Cyber Security of Learning Environments”.

Szkołę letnią organizują uczelnie Uniwersity of Maribor, Université Polytechnique Hauts-de-France, BTU Cottbus oraz Politechnika Poznańska. Program szkoły letniej obejmuje interdyscyplinarny program, gdzie pojawia się praca zespołowa nad różnymi zagadnieniami, co pozwala zdobyć nowe i cenne doświadczenia.

Miejsce – Maribor, Słowenia

Termin – 10.07 – 14.07.2023

Uczestnicy –studenci Uniwersytetu Europejskiego EUNICE

Koszty – udział w szkole letniej nie wymaga opłaty czesnego, otrzymuje się dofinansowanie na wyjazd w wysokości 275 € + 52 €/dziennie (5 dni)

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2023 na adres eunice@put.poznan.pl, gdzie należy przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy (akceptowany jest skan) oraz oświadczenie RODO.

 

 Studenci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń przesłanych drogą mailową

Plakat