PRZEWÓD DOKTORSKI

Dokumenty

  • Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów doc
  • Zgłoszenie sprawy wszczęcia przewodu doktorskiego doc
  • Propozycje promotora dot. wyznaczenia recenzentów, egzaminów i powołania komisji doktorskiej doc
  • Schemat prezentacji na otwartym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów ppt
  • Uchwała w sprawie wymogów obowiązujących na WI w sprawach przewodów doktorskich. doc
  • Opinia Rady Wydziału Informatyki w sprawie doktoratów opartych na zbiorze artykułów. doc
  • Formularz recenzji rozprawy doktorskiej doc
  • Review form doc

Terminy posiedzeń 

Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

s. 121 BT

11.09.2018

09.10.2018

06.11.2018

04.12.2018

08.01.2018

05.02.2019

05.03.2019

26.03.2019

02.04.2019

09.04.2019

14.05.2019

11.06.2019