INFORMACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE - studia stacjonarne

dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się w dniu 1 października 2021 r. w następujących godzinach:

  • godzina 9:00 - kierunek Informatyka oraz kierunek Bioinformatyka - sala Aula Centrum Wykładowego PP (ul. Piotrowo 2)
  • godzina 10:30 - kierunek Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunek Teleinformatyka - sala Aula Centrum Wykładowego PP (ul. Piotrowo 2)
  • godzina 12:00 - zebranie dla kierunków anglojęzycznych: Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) oraz Elektronika i Telekomunikacja (Electronics and Telecommunications) sala 8 w Centrum Wykładowym PP (ul. Piotrowo 2)

 

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE - studia niestacjonarne

dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia odbędą się w następujących terminach:

  • kierunek Informatyka (studia I i II stopnia): 9 października 2021 r. (sobota), godzina 9:00,  sala 4 Centrum Wykładowego PP (ul. Piotrowo 2)
  • kierunek Elektronika i Telekomunikacja (studia I stopnia): 9 października 2021 r. (sobota), godzina 9:40, sala 111, budynek WE (ul. Piotrowo 3A)
  • kierunek Elektronika i Telekomunikacja (studia II stopnia): 9 października 2021 r. (sobota), godzina 11:40, sala 324, budynek WBM (ul. Piotrowo 3)

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) - studia stacjonarne

Dowód wpłaty w wysokości 22 zł za ELS należy przesłać na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl do 15 sierpnia 2021 r.

Dane do przelewu:
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Nr konta: 36 1090 1362 0000 0001 0343 7715
Kwota: 22,00 PLN
Tytułem: ELS <imię i nazwisko> <kierunek>

Osoby, które posiadają ELS wystawioną przez Politechnikę Poznańską, proszone są o kontakt z dziekanatem na ww. adres e-mail, gdyby pojawiły się problemy z dotychczasową legitymacją.

 

Kierunek INFORMATYKA - studia stacjonarne

  • GRUPA ANGLOJĘZYCZNA

Na kierunku Informatyka, studia stacjonarne I stopnia zamierzamy utworzyć grupę anglojęzyczną. Grupa taka miałaby zajęcia z niektórych przedmiotów (np. do Wprowadzenia do informatyki) prowadzone w języku angielskim. Naszym celem jest zintensyfikowanie praktycznej nauki języka angielskiego, by lepiej przygotować naszych studentów do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus, a w przyszłości do efektywnej pracy w  zespołach międzynarodowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie deklaracji o poniższej treści do 15 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl:

Imię i nazwisko, Numer PESEL

INFORMATYKA , STUDIA STACJONARNE, I STOPIEŃ, 1 semestr

Deklaruję chęć należenia do grupy anglojęzycznej na kierunku Informatyka.

 

  • PRZEDMIOT OBIERALNY

Kandydaci przyjęci na kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PP są proszeni o przesłanie na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl w terminie do 15 sierpnia 2021 r. deklaracji o preferowanym przedmiocie obieralnym na semestr zimowy 2021/22 - treść maila:

Imię i nazwisko, Numer PESEL

INFORMATYKA , STUDIA STACJONARNE, I STOPIEŃ, 1 semestr

Deklaruję chęć uczestniczenia na semestrze zimowym 2021/22 w zajęciach z przedmiotu obieralnego:

Podstawy programowania - Delphi // Podstawy programowania - Python*

* proszę podać 1 przedmiot preferowany

O uruchomieniu poszczególnych przedmiotów obieralnych zadecyduje Dziekan WIiT PP (na podstawie wyników preferencji). W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na danym przedmiocie, decyduje punktacja uzyskana przy rekrutacji na studia.

Karty ECTS przedmiotów są dostępne na stronie:  https://www.put.poznan.pl/karty-ects/20212022/informatyka/stacjonarne/studia-pierwszego-stopnia